Achtergrond

Wat betekenen Muda, Mura en Muri?

Muda zijn de verspillingen in het proces waar medewerkers in een Lean organisatie dagelijks bezig zijn deze te elimineren. Er zijn door Taiichi Ohno zeven Muda’s benoemd:

 1. T: Transport – Zaken/mensen verplaatsen zonder toegevoegde waarde
 2. I: Inventory – Voorraden aanhouden/buffers maken
 3. M: Motion – Zoeken naar spullen of mensen / onnodige menselijke beweging
 4. W: Waiting – Wachten op zaken / mensen etc
 5. O: Overprocessing – Meer doen dan nodig is
 6. O: Overproduction – Meer maken dan nodig is
 7. D: Defects – Fouten
 8. S: Skills – Niet benutten van kennis

Oorspronkelijk had Taiichi Ohno zeven verspillingen onderkent. Later is hier door Shigeo Shingo een achtste verspilling aan toegevoegd: het verspillen van talent (Skills). Het niet benutten van de kennis van de medewerkers. Deze verspillingen worden herkend en aangepakt. Dit wordt door de medewerkers zelf georganiseerd.

Er zijn twee types verspillingen (Muda) te onderscheiden:

 1. Verspillingen die niet direct te elimineren zijn
 2. Verspillingen die snel te elimineren zijn door middel van Kaizen
 • Type 1-muda omvat acties die geen waarde toevoegen, maar die om de een of andere reden noodzakelijk worden geacht. Deze vormen van verspilling kunnen niet gelijk worden uitgebannen.
 • Type 2-muda omvat de activiteiten die geen waarde toevoegen en onnodig zijn. Deze activiteiten staan het eerste op de lijst om te worden uitgebannen. Deze verspillingen worden zoveel mogelijk zonder enige investering opgelost, het mag geen geld kosten (Low Cost Automation)

Wat is Mura?

Mura is variatie in processen. Bij Mura gaat het om variatie / onregelmatigheid in processen waardoor er geen flow ontstaat (onbalans). Bijvoorbeeld in een deel van het proces loopt het allemaal soepel, maar bij een ander proces zijn veel problemen waardoor het niet loopt. Hollen en stilstaan en brandjes blussen is hier een mooi voorbeeld van.

Wat is Muri?

Muri betekent inspannend werk. Bijvoorbeeld overbelasting van mens of machine. Werknemers die te vaak en te lang moeten overwerken of te veel taken verrichten dan gezond is. Machines die structureel overbelast worden gaan op den duur kapot.Achtergrond
26 jul 2018

Ontdek onze Lean trainingen

 • Een opleiding die inspirerend én verfrissend is
 • Trainers die zijn opgeleid in Japan
 • Kennis die je meteen toe kunt passen
 • Ervaar Lean in de Audi-fabrieken in België
 • Een internationaal erkend diploma

 

Ontdek onze trainingen