Achtergrond

Wat is Lean?

Lean hoeft niet alleen maar “minder” te betekenen”. Lean betekent ook meer: werknemers met meer kennis, meer zelfbewustzijn en meer zelfstandigheid, meer flexibiliteit, meer tevreden klanten en meer succes op de lange termijn. 

Waar staat Lean voor?

Lean is continue streven naar een optimale flow in het proces en maximale waarde voor de klant leveren. Om een Lean cultuur te creëren moet iedereen in de organisatie hieraan meewerken. Lean heeft als focus het elimineren van verspillingen, versnellen van het proces en het reduceren van fouten in het proces.

De term Lean staat ook bekend als: Lean Management en Lean Manufacturing. Lean werkt altijd vanuit het perspectief van de klant en is een manier van werken waarbij alle medewerkers in de organisatie gericht een focus heeft op:

 • Het creëren van waardestromen in processen voor de klant. Hiermee wil Lean zoveel zoveel mogelijk toegevoegde waarde leveren aan de klant;
 • Continue aandacht voor het bieden van waarde voor de klant (Value Add). Iedereen in de organisatie weet welke waarde hij toevoegt voor de klant;
 • Mensen, medewerkers en leveranciers respecteren en uitdagen;
 • Continue Verbeteren in kleine stappen; Lean gaat dus niet over grote veranderingen in 1 keer, maar dagelijkse kleine verbeteringen;
 • Verspillingen Elimineren; het elimineren van verspillingen (muda, mura en muri = 3M model). Medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd voor het aandragen van verbeter ideeën en lossen problemen in de processen zelfstandig op. Lean kent 8 verspillingen;
 • Variatie verminderen. Door het verminderen van variatie in processen worden deze stabieler en voorspelbaar;
 • Lean is een lange termijn visie;
 • Just in Time: Op het juiste moment precies het juiste leveren en in de juiste hoeveelheid. Juist In Time en Jidoka zijn de belangrijkste pijlers van Lean;
 • Jidoka: First time Right, foutloos en in 1 x goed.  Medewerkers hebben een hoge mate van kwaliteitsbewustzijn waardoor zij foutloze producten en diensten willen leveren aan de klant.
 • Het Jidoka concept staat ook bekend als “Build in Quality” en “Stop the Line”.

Hoe is Lean ontstaan?

Lean is ontstaan doordat er diverse personen en organisaties in de geschiedenis uit waren op: Meer producten verkopen en minder kosten maken. Met andere woorden zoveel mogelijk winst maken voor hun producten. Winst maken is een menselijke eigenschap en heeft een belangrijke rol gespeelt bij het ontstaan van Lean. Op dit concept hebben diverse personen in verschillende organisaties allemaal slimme concepten bedacht. Een samenvatting over Lean, Lean Management, Lean Manufacturing en Lean Production kan je lezen in “Lean in vogelvlucht”.

De geschiedenis van Lean

Lean is niet bedacht door één persoon of één organisatie. Alhoewel Lean wordt toegeschreven aan Toyota, is de geschiedenis van Lean best uitgebreid. Een aantal belangrijke personen zijn: Henry Ford, Taiichi Ohno, Eiji Toyoda, William Edwards Deming, dr. James P. Womack en John Krafcik. Een uitgebreide berschrijving van de Lean concepten van deze personen kan je vinden in: Waar komt Lean vandaan?

Zoals je in bovenstaand overzicht ziet is het Lean concept al oud en door diverse mensen uit verschillende branches zijn er lean methodieken bedacht. Onderstaand gaan wij nog in op diverse Lean onderwerpen.

Lean is logisch nadenken

Lean is vooral logisch nadenken en ervoor zorgen dat de mensen in de organisatie continue bezig zijn met het toevoegen van waarde voor de klant in het proces. De bedoeling van Lean is om perfecte processen en prestaties na te streven. Dagelijks proberen de medewerkers verspillingen uit het proces te halen.

Lean is gebaseerd op de volgende redeneringen:

 • Door perfecte processen wil je de klantwaarde verhogen. Hoe perfecter een proces, des te meer waarde er wordt toegevoegd;
 • Producten en diensten aan klanten leveren. De klant heeft een behoefte en bepaalt het doel. Alles staat of valt bij de eisen van de klant. Weet wat je klant wil en bepaal de Voice of the Customer;
 • Waarde toevoegen is een proces door zoveel als mogelijk alleen de activiteiten uit te voeren waar de klant om heeft gevraagd;
 • Verspillingen in processen moeten geminimaliseerd worden;
 • Medewerkers betrekken. Het voorkomen van verspilling met Lean hangt af van het ontwikkelen van de juiste cultuur en de juiste omgeving waar mensen betrokken zijn.

Lean is vooral logisch nadenken.

Lees hier meer over onze lean trainingen, lean workshops en lean implementatie binnen bedrijven.Achtergrond
20 jun 2018

Ontdek onze Lean trainingen

 • Een opleiding die inspirerend én verfrissend is
 • Trainers die zijn opgeleid in Japan
 • Kennis die je meteen toe kunt passen
 • Ervaar Lean in de Audi-fabrieken in België
 • Een internationaal erkend diploma

 

Ontdek onze trainingen