De acht verspillingen

De acht verspillingen (Muda)

De acht verspillingen gaan over Type 2-muda en omvatten activiteiten die geen waarde toevoegen en onnodig zijn. Deze activiteiten staan als eerste op de lijst om te worden uitgebannen.

 

De acht verspillingen zijn als volgt:

Taiichi Ohno stelde zeven vormen van verspilling vast. Later is er nog één verspilling bijgekomen (Skills, het niet benutten van talent).

Deze 7+1 vormen zijn:

 1. Transport (Transport)
 2. Inventory (Voorraad)
 3. Motion (Beweging)
 4. Waiting (Wachten)
 5. Overproduction (Overproductie)
 6. Overprocessing (Overbewerking)
 7. Defects (Fouten)
 8. Skills (Het niet benutten van talent)

 

1 – Transport:

Alle bewegingen van producten of materialen die niet vereist zijn voor waarde toevoegende bewerking, zijn verspilling. Hoe meer je verplaatst, hoe meer kans je hebt op schade of letsel.

 

2 – Inventory (Voorraad):

Voorraad, waar dan ook in de waardestroom, voegt geen waarde toe. Voorraad kan nodig zijn om de disbalans tussen vraag en productie te overbruggen, maar dan voegt het nog altijd geen waarde toe. Het legt financiële middelen vast. Het staat bloot aan schade, veroudering, bederf en kwaliteitsproblemen. Het neemt vloerruimte in beslag en andere middelen om het te beheren en traceren.

 

3 – Motion (Beweging):

Elke beweging van mensen die geen waarde toevoegt aan het proces, is verspilling. Dit omvat lopen, buigen en tillen.

 

4 – Waiting:

Wachten is in alle vormen verspilling. Elk moment dat een medewerker moet wachten, is verspilling.

 

5 – Overproduction:

Meer produceren dan de klant vereist, is verspilling. Het veroorzaakt andere verspillingen zoals voorraadkosten, mankracht en vervoer om de overtollige producten te verwerken, verbruik van ruwe materialen, installatie van overtollige capaciteit, enzovoort.

 

6 – Overprocessing:

Elke verwerking die geen waarde toevoegt aan het product of het resultaat is van ontoereikende technologie, gevoelige materialen of kwaliteitspreventie, is verspilling. Voorbeelden hiervan zijn het aanbrengen van beschermende verpakking binnen het proces, het uitvoeren van extra controles en het leveren van extra functionaliteiten waar de klant niet om heeft gevraagd.

 

7 – Defects:

Elk proces, product of dienst dat niet voldoet aan de specificaties van de klant, is een defect. Elke verwerking die het product niet transformeert of de eerste keer niet goed uitvoert, is ook verspilling.

 

8 – Skills:

Overal waar mensen werken, wordt gebruikgemaakt van de kennis en knowhow van deze mensen. Het niet benutten van deze kennis wordt gezien als verspilling. Medewerkers leveren hun hersenen niet in bij binnenkomst.

 

 

Hier is een ezelsbruggetje voor de acht verspillingen, ook wel bekend als de TIMWOODS:

 • Transport – Onnodig transporteren is verspilling.
 • Inventory (Voorraad) – Te veel voorraad hebben is verspilling.
 • Motion (Beweging) – Overbodige beweging is verspilling.
 • Waiting (Wachten) – Wachten op actie is verspilling.
 • Overproduction (Overproductie) – Meer produceren dan nodig is, is verspilling.
 • Overprocessing (Overbewerken) – Onnodig veel bewerkingen zijn verspilling.
 • Defects (Fouten) – Fouten en defecten zijn verspilling.
 • Skills (Onbenut talent) – Het niet benutten van de kennis en talenten van medewerkers is verspilling.

Met behulp van dit ezelsbruggetje kun je de acht verspillingen onthouden en herkennen in een proces.