De acht verspillingen

De acht verspillingen:

Verspilling is overal om je heen, elke dag en overal. Je verspilt je tijd met in de rij wachten, wachten in het verkeer of wachten aan de balie bij de bank.

Taiichi Ohno stelde zeven vormen van verspilling vast. Later is daar nog 1 verspilling bijgekomen. 

Deze 7+1 vormen zijn:
  • Transport (Transport)
  • Inventory (Voorraad)
  • Motion (Bewegen)
  • Waiting (Wachten)
  • Overproduction (Overproductie)
  • Overprocessing (Overbewerken)
  • Defects (fouten)
  • Skills (niet benutten van talent)

Transport:

Alle bewegingen van producten of materialen die niet vereist zijn voor waarde toevoegende bewerking is verspilling. Hoe meer je verplaatst, hoe meer kans je hebt op schade of letsel.

Inventory:

Voorraad, waar dan ook in de waardestroom, voegt geen waarde toe. Voorraad kan nodig zijn om de disbalans tussen vraag en productie te overbruggen, maar dan voegt het nog altijd geen waarde toe. Het legt financiële middelen vast. Het staat bloot aan schade, veroudering, bederf en kwaliteitsproblemen. Het neemt vloerruimte in beslag en andere resources om het te beheren en traceren. Bovendien kunnen grote voorraden andere problemen in het proces verhullen, zoals wanverhoudingen, machineproblemen of slechte werkpraktijken.

Motion:

Elke beweging van mensen, die geen waarde toevoegt aan het proces, is verspilling. Dit is inclusief lopen, buigen, tillen, draaien en reiken. Het omvat ook aanpassingen of uitlijningen die worden gemaakt voordat het product kan worden getransformeerd.

Waiting:

Wachten is in alle vormen verspilling. In een productieomgeving is elk moment dat een productiemedewerker niets te doen heeft een verspilling van die resource. Of dit nu komt door tekorten, onevenwichtige werkbelasting, behoefte aan instructies of door het ontwerp.

Overproduction:

Meer produceren dan de klant vereist, is verspilling. Het veroorzaakt andere verspillingen zoals voorraadkosten, mankracht en vervoer om de overtollige producten, verbruik van ruwe materialen, installatie van overtollige capaciteit te verwerken.

Overprocessing:

Meer processtappen uitvoeren dan nodig is voor de afhandeling van een product of dienst. Bij overprocessing gaat het altijd om ineffectieve of onnodige stappen in het proces. Voorbeelden zijn onder meer: mooier maken dan strikt noodzakelijk. Meer doen dan wat de klant wil of afgesproken is. Dingen dubbel doen. Te veel controles uitvoeren.

Defects:

Elk proces, product of service dat niet aan de specificaties van de klant voldoet, is een defect. Elke bewerking die het product niet transformeert of de eerste keer niet goed gebeurt, is ook verspilling

Skills:

Overal waar mensen werken, wordt er gebruik gemaakt van de kennis en know-how van deze mensen. Het niet benutten van deze kennis wordt gezien als verspilling. Medewerkers geven immers hun hersenen niet af bij binnenkomst…..