Wat is Lean?

Wat is Lean?

Lean is een filosofie en een brede term om continu processen te verbeteren. Het concept van Lean houdt in dat je toegewijd bent aan bepaalde principes en toepassingen. Daardoor kun je niet alleen processen optimaliseren, maar weet je ook grip te houden op deze processen. Dit allemaal voor de klant. Lean kom je onder meerdere namen tegen: onder andere Lean Management, Lean Manufacturing, Lean Thinking.

Lean is een managementfilosofie in de vakgebieden van operations management, logistiek management en supply chain management. Het is erop gericht om in de klant-processen maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling en de producten en of diensten in 1 keer goed te leveren (dus zonder fouten).

Lean kan worden omschreven aan de hand van de volgende ideeën:

  • blijvende aandacht voor het bieden van waarde voor de klant (customer value);
  • vooral mensen respecteren;
  • een filosofie adopteren van voortdurend leren en dagelijkse verbetering;
  • technieken gebruiken om variatie te verminderen en verspilling te elimineren;
  • een lange termijn visie;
  • op het juiste moment precies het juiste leveren op basis van de vraag van de klant;
  • leidinggeven door niet alleen gericht te zijn op resultaten, maar op hoe resultaten worden bereikt, waar klantwaarde wordt gecreëerd en de deskundigheid van werknemers wordt opgebouwd;
  • bouwen aan lange termijn relaties met alle belanghebbenden, inclusief werknemers, managers, eigenaren, leveranciers, distributeurs, de gemeenschap, de maatschappij en het milieu.

Lean betekent minder: minder van een heleboel, zoals minder verspilling, minder fouten, kortere bewerkingstijden etc.

Maar Lean betekent ook meer: werknemers met meer kennis, zelfbewustzijn en zelfstandigheid, meer flexibiliteit en kracht van de organisatie, een hogere productiviteit, meer tevreden klanten en meer succes op de lange termijn.

Samengevat:

Lean is een manier van werken waarbij iedereen in de organisatie gericht een focus heeft op:

1. Het creëren van waarde-stromen in processen voor de klant.

2. Het elimineren van verspillingen (muda, mura en muri = 3M model).

3. Eerste keer goed (first time right).