Kennisbank

De 14 Lean principes van Toyota

De 14 Lean principes van Toyota: Een duurzame strategie voor succes

Lean is een managementfilosofie die gericht is op het continu verbeteren van processen door het elimineren van verspillingen en het verhogen van efficiëntie. Toyota, een van de meest succesvolle autofabrikanten ter wereld, is beroemd geworden door het toepassen van Lean principes in zijn productieprocessen. Jeffrey K. Liker heeft in zijn boek ‘The Toyota Way’ veertien Lean management principes uiteengezet die samen de kern vormen van Toyota’s succesvolle Lean aanpak. Deze veertien principes kunnen worden samengevat in vier hoofdprincipes, ook wel bekend als het 4P-model:

 1. Philosophy (Filosofie): Focus op een lange termijn filosofie die de basis vormt voor alle besluitvorming en acties binnen de organisatie. Dit betekent het prioriteren van duurzame groei en waardecreatie boven korte termijn winsten.

 2. Process (Proces): Richt je op het toevoegen van waarde voor de klant door verspillingen te verwijderen uit alle processen en activiteiten. Dit houdt in dat je streeft naar gestroomlijnde, efficiënte processen die maximale waarde bieden met minimale verspilling.

 3. People (Mensen): Investeer in de ontwikkeling van je medewerkers en zorg ervoor dat zij de vaardigheden, kennis en tools hebben om hun werk effectief uit te voeren. Stimuleer een cultuur van wederzijds respect en samenwerking, waarin iedereen wordt aangemoedigd om bij te dragen aan het succes van de organisatie.

 4. Problem Solving (Probleemoplossing): Creëer een cultuur van continu verbeteren, waarin problemen worden gezien als kansen om te leren en te groeien. Moedig medewerkers aan om kritisch te denken, te experimenteren en innovatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarmee de organisatie wordt geconfronteerd.

In dit artikel zullen we de 14 Lean principes van Toyota verkennen, die zijn samengevat in het 4P-model, en bespreken hoe deze principes kunnen leiden tot een duurzame strategie voor succes.

De 14 Lean principes van Toyota:

 1. Lange Termijn Filosofie: Baseer beslissingen op een lange termijn filosofie die leidt tot meer waarde voor de klant, zelfs als dit ten koste gaat van korte termijn doelstellingen. Het belangrijkste doel is om waarde voor de klant te genereren.

 2. Processen: Verwijder Verspillingen: Creëer flow in het proces zodat waarde wordt toegevoegd. Visualiseer de waardestroom om verspillingen te identificeren en elimineren.

 3. Pull: Laat de werkelijke vraag bepalen waar tijd aan wordt besteed. Gebruik PULL tegen overproductie. Uitgezonderd bij een onvoorspelbare vraag (PUSH).

 4. Stabiel Werkritme (Heijunka): Zorg voor een stabiel werkritme door de werkdruk gelijkmatig te verdelen en te werken als een schildpad, niet als een haas.

 5. Structureel Problemen Direct Oplossen: Stop de productielijn bij fouten en los problemen direct op om herhaling te voorkomen.

 6. Standaardiseer Taken: Standaardiseer taken en leg deze vast om consistentie en efficiëntie te waarborgen.

 7. Visuele Middelen: Gebruik visuele middelen om direct afwijkingen in het proces te zien en sneller corrigerende maatregelen te kunnen treffen.

 8. Technologie en Automatisering: Gebruik technologie en automatisering om medewerkers te helpen en ter ondersteuning van het proces.

 9. Ontwikkel Medewerkers en Leiders: Ontwikkel medewerkers en leiders die de Lean filosofie begrijpen en kunnen toepassen.

 10. Respecteer en Ontwikkel Buitengewone Mensen en Teams: Respecteer en ontwikkel buitengewone mensen en teams die de filosofie van de organisatie volgen en bijdragen aan de continue verbetering.

 11. Keten Partners (Leveranciers): Respecteer je keten partners (leveranciers) door hen uit te dagen en te helpen bij het toepassen van Lean principes.

 12. Ga naar de Bron (Gemba): Als er problemen zijn, ga naar de bron om de situatie te begrijpen en de juiste oplossingen te vinden.

 13. Besluitvorming: Neem beslissingen langzaam en zorgvuldig, maar voer de besluiten snel uit om effectief te kunnen reageren op veranderingen.

 14. Lerende Organisatie: Word een lerende organisatie en verbeter het proces continu met dagelijkse verbeteringen.

De 14 Lean principes van Toyota vormen de basis voor een duurzame strategie die gericht is op het creëren van waarde voor de klant en het bevorderen van continue verbetering. Door het toepassen van deze principes in je organisatie kun je niet alleen efficiëntie en effectiviteit verbeteren, maar ook een cultuur van leren en innovatie stimuleren.
 
Wil je meer weten over Lean en je certificeren voor een Lean White Belt, Lean Yellow Belt, Lean Orange Belt, Lean Green Belt of een Lean Black Belt? Volg dan een van onze Lean online trainingen en leer hoe je deze krachtige principes kunt toepassen om jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank