Kennisbank

De 5 Principes Voor Het Samenstellen Van Verbeterteams.

Team samenstellen: de 5 principes voor het vormen van een Lean verbeterteam

Een Lean organisatie werkt veelal met verbeterteams (kaizen teams). Zo’n team kan van onschatbare waarde zijn voor het doorvoeren van verbeteringen binnen het bedrijf. Een goed presterend team weet waar het naartoe moet en waarom het daarheen moet, begrijpt hoe het bijdraagt aan het succes van het geheel en heeft kortetermijndoelstellingen die het in de richting van de langetermijndoelstellingen stuurt. Om het beste Lean verbeterteam samen te stellen zijn er vijf principes waar je rekening mee kunt houden.

Principe 1: Vakinhoud, positie en teamrol

Bij het samenstellen van een Lean verbeterteam is het van belang om te kijken naar het geheel: vakinhoud, positie en teamrol. Vaak ligt er veel nadruk op de vakinhoudelijke kennis en de functie waar iemand op solliciteert, maar de teamrollen worden vaak over het hoofd gezien. Het is belangrijk om te kijken naar de teamrollen van de individuele teamleden en hoe deze wel of niet in een team passen.

Principe 2: Variatie

Zorg voor variatie in je team. Een goede mix van persoonlijkheden voorkomt dat het team bijvoorbeeld alleen vedetten heeft die geweldige plannen maken, maar die geen afmakers in huis hebben. Teams met een gevarieerde samenstelling zijn succesvoller.

Principe 3: Teamrol en taak

Koppel teamrol en taak aan elkaar. Een essentiële voorwaarde voor succes is dat de taak zo veel mogelijk samenvalt met de teamrollen. Dit betekent dat de leden van een team posities innemen die zo veel mogelijk overeenkomen met hun natuurlijke karakterrol. Op die manier krijgen teamleden de ruimte om hun sterktes daadwerkelijk in te zetten. Voldoende variëteit aan teamrollen en een goede koppeling met de taak blijkt een beslissende rol te spelen bij het formeren van winnende teams.

Principe 4: Complementariteit

Zoek complementariteit in je team. Het is belangrijk om te kiezen voor complementariteit en niet voor compleet zijn. Zoek samenwerking met anderen om te zorgen voor een aanvulling op je eigen team. Dit kan bijvoorbeeld door een andere afdeling of een externe partij te betrekken bij het verbeterteam.

Principe 5: Gebruik teamrollen

Maak gebruik van teamrollen om goed samen te werken. Zie de rollen van een team als een wezenlijk onderdeel bij het selecteren van teamleden en de samenstelling van teams. Het is belangrijk om elkaars rollen te respecteren, de kwaliteiten die daarbij horen te waarderen en iedereen zoveel mogelijk op de manier te laten werken die hem of haar het beste past. Houd ook rekening met de individuele persoonlijkheden bij het verdelen van taken in een project.

Om teamrollen en individuele persoonlijkheden in kaart te brengen kun je gebruik maken van diverse modellen zoals MBTI en Belbin.

Het samenstellen van een effectief team is cruciaal voor succes in een Lean organisatie. Het is belangrijk om rekening te houden met verschillende principes bij het selecteren van teamleden. Zo is het belangrijk om te kijken naar vakinhoud, positie en teamrol en te zorgen voor variatie in persoonlijkheden binnen het team. Daarnaast is het koppelen van teamrol en taak essentieel voor het benutten van de sterktes van teamleden en het behalen van doelstellingen.

Complementariteit is ook van groot belang. Het is beter om te zoeken naar samenwerking met anderen die complementair zijn aan het team in plaats van te streven naar compleetheid binnen het team. Tot slot is het gebruik van teamrollen een belangrijk onderdeel om echt goed samen te werken. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team om elkaars rollen te respecteren, de kwaliteiten te waarderen en ieder zo veel mogelijk op de manier te laten werken die het beste bij hen past.

Door rekening te houden met deze principes bij het samenstellen van verbeterteams, kun je een succesvol team creëren dat doeltreffend is en weet waar het naartoe moet en waarom.

Heb jij binnenkort een team samen te stellen? Ga dan voor succes en houd rekening met de vijf principes voor het vormen van een verbeterteam!

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank