Kennisbank

De 7 verspillingen in Lean (Muda)

De 7 verspillingen in Lean: een uitleg

Lean richt zich op het elimineren van verspillingen in processen om de efficiëntie te verhogen en waarde te creëren voor klanten. De zeven verspillingen van Lean zijn cruciale factoren die bijdragen aan inefficiëntie en onnodige kosten. Door deze verspillingen te begrijpen en te verminderen, kan een organisatie haar prestaties aanzienlijk verbeteren. Hier is een overzicht van de zeven verspillingen in Lean:

1-Transport

Transport betreft de verplaatsing van materialen van de ene locatie naar de andere. Dit wordt als verspilling beschouwd omdat het geen waarde toevoegt aan het product. Klanten (en u als ondernemer) willen niet betalen voor een handeling die geen waarde toevoegt. Transport draagt niet bij aan de waarde van het product, maar kost u wel geld doordat u mensen betaalt om materiaal van de ene locatie naar de andere te verplaatsen.

2-Voorraad

Voorraad kost u geld; elk product dat in opslag ligt heeft een kostprijs. Tot het moment dat het daadwerkelijk verkocht wordt, zijn die kosten voor u. Naast de directe kosten van de voorraad, brengt het ook indirecte kosten met zich mee, zoals het voeden van andere vormen van verspilling.

3-Beweging

Onnodige bewegingen zijn die handelingen van mensen of machines die inefficiënt zijn. Denk bijvoorbeeld aan het onnodig bukken om zware voorwerpen op te tillen, terwijl ze beter verplaatst kunnen worden om de belasting te verminderen en tijd te besparen. Overmatige verplaatsingen tussen werkplekken, overbodige machinebewegingen en andere zaken zijn allemaal voorbeelden van verspilling door beweging.

4-Wachten

Hoe vaak wacht u niet op een antwoord van een andere afdeling in uw organisatie, een levering van een leverancier of een monteur die een machine komt repareren? Er wordt vaak veel tijd besteed aan het wachten op zaken in ons werk (en ook in ons privéleven), wat duidelijk als verspilling gezien wordt.

5-Overproductie

Overproductie is de ernstigste van de zeven verspillingen. Dit ontstaat vaak door het werken met te grote partijen, wat leidt tot lange doorlooptijden, slechte relaties met leveranciers en opslagproblemen. Overproductie resulteert in onnodig hoge voorraadniveaus.

6-Overbewerking

Verspilling door overbewerking ontstaat wanneer er gebruik wordt gemaakt van ongeschikte technieken, te grote apparatuur, te strikte toleranties of processen die niet vereist zijn door de klant. Dit alles kost veel tijd en geld, wat vermeden moet worden.

7-Defecten

Kwaliteitsfouten die gebreken veroorzaken, kosten u doorgaans veel meer dan u verwacht. Elk defect artikel moet opnieuw worden bewerkt of vervangen, het verspilt middelen en materialen, veroorzaakt veel papierwerk en kan zelfs leiden tot het verlies van klanten. Het is dus belangrijk om defecten te voorkomen en hiermee verspilling tegen te gaan.

Dit zijn de oorspronkelijke zeven verspillingen in Lean. Later is er echter een achtste verspilling aan toegevoegd, namelijk het niet benutten van talent. Deze verspilling houdt in dat de vaardigheden, kennis en creativiteit van medewerkers niet optimaal worden ingezet. Door het potentieel van werknemers niet volledig te benutten, kunnen kansen voor verbetering en innovatie over het hoofd worden gezien. Het is dus belangrijk om medewerkers te betrekken bij het verbeterproces en hun inzichten en ideeën te waarderen, zodat u als organisatie maximaal profiteert van de aanwezige talenten.

Naast de verspillingen van Muda, die betrekking hebben op onnodige stappen of handelingen in een proces, kent het Lean-principe ook de verspillingen van Mura en Muri.

Wat is de verspilling Mura?

Mura verwijst naar een ongebalanceerd proces. Dit kan bijvoorbeeld optreden wanneer er ongelijke werklasten zijn voor medewerkers, of wanneer er ongelijke productie-eisen worden gesteld aan verschillende teams binnen een organisatie. Door deze inconsistenties kunnen er vertragingen en kwaliteitsproblemen ontstaan.

Wat is de verspilling Muri?

Muri is overbelasting van mensen en machines. Dit kan zich voordoen wanneer er te veel werk wordt toegekend aan een bepaalde afdeling of werknemer, of wanneer er te hoge eisen worden gesteld aan de productiesnelheid. Dit kan leiden tot uitval van medewerkers en een verhoogd risico op fouten en kwaliteitsproblemen.

Wil je de efficiëntie en kwaliteit van jouw processen optimaliseren? Neem dan de volgende stap en schrijf je in voor onze online Lean Green Belt training.

Bij ons leer je niet alleen over Lean-principes en het verminderen van verspillingen, maar krijg je ook de mogelijkheid om op jouw eigen tempo te leren. Onze training is ontworpen om zich aan te passen aan jouw behoeften en is volledig online beschikbaar, zodat je kunt leren waar en wanneer je maar wilt.

En het beste van alles? Na afronding van de cursus ontvang je een internationaal erkend certificaat van LCS, the Cardiff University licenced service, waarmee je jouw expertise in Lean kunt aantonen.

Investeer in jezelf en jouw bedrijf. Meld je vandaag nog aan voor onze online Lean Green Belt training en zet de volgende stap in jouw carrière.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank