Kennisbank

De 8 Stappen Van Total Quality Management (TQM)

Het centrale idee van Total Quality Management (TQM) is dat het efficiënter is om alle activiteiten in 1 keer goed te doen. Hiermee bespaart de organisatie tijd op nawerk en correcties. Het doel van TQM is de dingen de eerste keer goed te doen en dat telkens weer.

De basisprincipes van Total Quality Management

1: Klantgericht

Klanten bepalen het niveau van kwaliteit. Ongeacht wat er intern in de organisatie gebeurt, de klant bepaalt uiteindelijk bijvoorbeeld via evaluatie of de meting van tevredenheid of de geleverde inspanningen hebben bijgedragen aan het continue verbeteren van kwaliteit van de producten en diensten.

2: Betrokkenheid medewerkers

Medewerkers zijn de interne klanten van een organisatie. Hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van de producten of diensten van een organisatie bepalen voor een groot gedeelte de kwaliteit.

Zorg dat er een betrokken cultuur wordt gecreëerd waarbij medewerkers zich betrokken voelen met de organisatie en de producten en diensten.

3: Processen staan centraal

Proces denken en procesmatig handelen is onderdeel van het fundament van TQM. Processen zijn leidend en systemen en mensen ondersteunen deze processen aan de hand van gestelde doelen die gekoppeld zijn aan de missie, visie en strategie.

4: Geïntegreerd systeem

Aansluitend op principe 3 is een geïntegreerd organisatiesysteem dat gemodelleerd kan worden bijvoorbeeld ISO 9000 of een eigen kwaliteitssysteem van belang om inzicht en grip te hebben op de kwaliteit van de producten of diensten van een organisatie.

5: Strategische en systematische benadering

Een strategisch plan moet de integratie en ontwikkeling van kwaliteit en de ontwikkeling van de producten of diensten van een organisatie omarmen.

6: Beslissen op basis van feiten

De besluitvorming binnen de organisatie gebeurt alleen aan de hand van feiten en niet op basis van meningen(emotie en persoonlijk belang). Data dient dit verder te onderbouwen.

7: Communicatie

Er dient een communicatie strategie te zijn geformuleerd die in lijn, ligt met de missie, visie en doelstellingen van de organisatie. Deze strategie bevat de stakeholders, het niveau binnen de organisatie, de communicatiekanalen, meetbaarheid van de effectiviteit, tijdigheid, etc.

8: Continu verbeteren

Aan de hand van de juiste meetmiddelen en innovatief en creatief denken worden continue verbetervoorstellen geïnitieerd en uitgevoerd om de organisatie naar een hoger kwaliteitsniveau te ontwikkelen. Een ondersteunende methode is de PDCA cyclus of het DMAIC model.

Conclusie

Total Quality Management (TQM) is een filosofie die gericht is op het continu verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten. Het centrale idee van TQM is dat het efficiënter is om alle activiteiten in één keer goed te doen. Hierdoor bespaart een organisatie tijd op nawerk en correcties. De basisprincipes van TQM zijn klantgerichtheid, betrokkenheid van medewerkers, procesgerichtheid, een geïntegreerd systeem, een strategische en systematische benadering, besluitvorming op basis van feiten, goede communicatie en continue verbetering.

Door TQM toe te passen, kan een organisatie haar kwaliteit verbeteren en klanttevredenheid verhogen. TQM helpt bij het creëren van een cultuur waarbij medewerkers betrokken zijn bij de organisatie en de producten en diensten. Door te focussen op de processen en beslissingen te nemen op basis van feiten, kan een organisatie haar efficiëntie en effectiviteit verhogen. Het implementeren van TQM vereist tijd, inzet en toewijding van de organisatie en haar medewerkers. Door te investeren in TQM kan een organisatie echter een concurrentievoordeel behalen en succesvol zijn op de lange termijn.

Wil jij meer leren over Lean en Total Quality Management? Meld je dan nu aan voor onze online Lean Black Belt training en word een expert op het gebied van TQM. Let’s get Lean together!

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank