Kennisbank

Hoe Analyseer Je Een Histogram? | Lean Green Belt

Lean en het belang van histogrammen in procesanalyse

In Lean is het belangrijk om processen en gegevens te analyseren om verspilling te minimaliseren en de kwaliteit te verbeteren. Samen met de Run Chart is een Histogram een belangrijk hulpmiddel die in Lean wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de prestaties van een proces. 

Wat is een histogram?

Een histogram, ook wel een frequentieverdeling of kolommengrafiek genoemd, is een grafische voorstelling van de verdeling van gegevens. Het toont het aantal of percentage individuele items die in specifieke bereiken van uitkomsten vallen, zoals 900-950 gram, 950-1000 gram, 1000-1050 gram, enz. Een histogram is een gesorteerde run chart die inzicht geeft in de verdeling en spreiding van gegevens. Het geeft zowel centrummaten (gemiddelde, mediaan en modus) als spreidingsmaten (range en standaarddeviatie) weer.

Analyseren van een histogram:

Bij het analyseren van een histogram zijn er verschillende onderwerpen die in overweging moeten worden genomen:

 • Het gemiddelde (mean)
 • De range (spreidingsbreedte)
 • Standaarddeviatie (spreiding)
 • De klanteis/limieten
 • Aantal defects (fouten)

Voorbeeld van een histogram interpretatie:

 • Gemiddelde (Mean) = 3,612 dag
 • Standaarddeviatie (StDev) = 0.6441
 • N = 100 (aantal datapunten)

Bijgaand voorbeeld van een histogram laat zien dat de doorlooptijd varieert van 2 dagen tot 5,5 dagen, met een symmetrische verdeling rond het gemiddelde van 3,6 dagen. 68,2% van de data (volgens de empirische regel) zit tussen 2,96 en 4,25 dagen. Stel dat de klanteis 5 dagen is, dan worden alle datapunten na deze 5 dagen als defects beschouwd.

Verschillende soorten histogrammen en hun interpretaties:

 • Twee pieken (hidden factory): Dit histogram toont de samenvoeging van twee normaal verdelingen, wat suggereert dat er waarschijnlijk sprake is van twee processen, waarbij elke dataset één verdeling aanneemt.
 • Skewed (naar links of naar rechts gedrukt): Een scheve verdeling is vaak het resultaat van het streven naar een deadline. In het begin is er veel verwerking, wat langzaam afneemt naarmate de deadline nadert.
 • Kam: Dit type histogram is meestal te wijten aan een slechte meting of datacollectiemethode. Het geeft aan dat er weinig variatie is in de gegevens en dat deze mogelijk niet representatief zijn voor het proces.

In Lean is het gebruik van histogrammen van belang voor procesanalyse. Het biedt een visuele weergave van de gegevens verdeling en helpt bij het identificeren van afwijkingen en verbetermogelijkheden. Door het begrijpen van de verschillende soorten histogrammen en hun interpretaties, kunnen Lean experts effectief problemen oplossen en processen optimaliseren om verspilling te minimaliseren en kwaliteit te verbeteren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank