Kennisbank

Hoe past u de Lean methode toe?

De kern van Lean is een bedrijfsmethode die de waardes stroom naar de klant bevordert door middel van twee leidende principes: Continue verbetering en respect voor mensen. Jim Benson van Modus Cooperandi definieert de Lean methodologie op deze manier: “Lean is zowel een filosofie als een discipline die in de kern de toegang tot informatie vergroot om een verantwoorde besluitvorming in dienst van het creëren van klantwaarde te waarborgen.” Lean is geen nieuw concept, maar de moderne toepassing ervan in het bedrijfsleven is voortdurend in ontwikkeling. Voordat Lean bekend stond als een bedrijfsmethode, was het een benadering van het productieproces. Blijf lezen om meer te weten te komen over de toepassing van Lean en de belangrijkste principes.

Principes van Lean: voortdurende verbetering en respect voor andere mensen

Er zijn twee primaire concepten die de leidraad vormen voor de praktijk van Lean methode, dit zijn ook wel de Lean Principes. Deze zijn: continue verbetering en respect voor mensen.

Continue verbetering

Als sommige mensen aan Lean denken, stellen ze het gelijk met het verwijderen van verspilling. Hoewel het waar is dat Lean organisaties ernaar streven om verspilling te elimineren (gedefinieerd als alles wat geen waarde oplevert voor de klant), is het doel niet eliminatie – het is waarde creatie. Dus hoe creëren we waarde? We worden lerende organisaties. We willen leren wat onze klanten willen en nodig hebben. We werken voortdurend aan verbetering, zodat onze waarde stroom, van begin tot eind, voortdurend wordt geoptimaliseerd om meer waarde voor de klant te creëren.

De continue verbeteringscyclus helpt Lean organisaties zich te onderscheiden van onze concurrenten. Lean organisaties zijn wendbaar, efficiënt en praktisch. Zij moedigen werknemers aan om een leergerichte mentaliteit te bevorderen. Ze testen ideeën met de doelmarkt voordat ze er geld in stoppen. Op deze manier is Lean-methode evenzeer een weg naar innovatie als een vorm van risicomanagement.

Respect voor andere mensen

Vaak komen de beste ideeën van de mensen die echt bezig zijn met het product. In de meeste organisaties worden beslissingen genomen aan de top van de organisatie en worden ze naar de medewerkers gestuurd. Lean thinking moedigt iedereen aan – vooral degenen die het dichtst bij het product en de klant staan – om een gelijke stem te hebben, om ervoor te zorgen dat de stem van de klant en degenen die het werk doen, wordt gehoord.

Dit is het Lean concept om naar de medewerkers te gaan – naar de plaats waar het werk wordt gedaan – om ideeën op te doen voor het verbeteren van het werk en het creëren van waarde. Lean thinking zegt dat goede mensen hun beste werk willen doen en gemotiveerd zijn om beslissingen te nemen die hun tijd en talent optimaliseren om de meeste waarde voor de klant te creëren. Door naar de vakmensen te luisteren, kan de organisatie de beste ideeën vastleggen en deze tot uitvoering brengen.

Online Lean training: 100% Lean, helemaal op jouw tempo

Wil je meer weten over Lean en je certificeren? Volg dan een van onze Lean online trainingen.

Bij Lean.nl kan je de volgende Lean trainingen online volgen:

Lean White Belt

Lean Yellow Belt

Lean Orange Belt

Lean Green Belt

Lean Black Belt

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank