Kennisbank

Hoe Werkt De Kanban Methode? | Lean Green Belt Training

Kanban: een visueel hulpmiddel voor effectief productiebeheer

Kanban is een methode die oorspronkelijk uit Japan komt en wordt gebruikt om productieprocessen te beheren en te optimaliseren. Kanban, wat letterlijk “kaart” of “signaal” betekent in het Japans, kan worden gebruikt om de productie en het transport van goederen efficiënter en effectiever te maken. In dit artikel bespreken we de basisprincipes van Kanban, de verschillende soorten Kanban-signalen, en hoe Kanban kan worden geïntegreerd met andere continue verbeteringsmethoden zoals Lean en de PDCA-cyclus.

Hoe werkt Kanban?

Kanban werkt door middel van visuele signalen die aangeven wat er geproduceerd moet worden, wanneer het geproduceerd moet worden, en waar het naartoe moet worden gebracht. Deze signalen kunnen verschillende vormen aannemen, zoals een lege doos, een lamp, een computer bericht of een fysiek kaartje. Kanban kan ook elektronisch worden toegepast, bekend als E-Kanban.

Kanban helpt bij het beheren van productieprocessen door de stroom van materialen en informatie tussen “downstream” en “upstream” processen te reguleren. Downstream processen bevinden zich aan het einde van de productielijn en halen producten uit de upstream processen. Upstream processen bevinden zich aan het begin van de productielijn en produceren alleen die producten die door de downstream-processen zijn onttrokken.

Soorten Kanban-signalen:

Er zijn verschillende soorten Kanban-signalen die kunnen worden gebruikt om aan te geven dat er nieuwe producten of diensten nodig zijn:

  • Two Bin Kanban: een systeem waarbij twee bakken met voorraad worden gebruikt, waarbij de ene bak de werkvoorraad bevat en de andere bak een reservevoorraad.
  • Vervoer Kanban: een signaal dat aangeeft dat materialen uit de voorraad gehaald kunnen worden en naar het volgende punt getransporteerd kunnen worden.
  • Productie Kanban: een signaal dat aangeeft dat de productie kan beginnen.
  • Verkoper Kanban: een signaal dat wordt gebruikt bij externe leveranciers.
  • Signaal Kanban: een signaal dat de productie triggert wanneer er een minimum aan voorraad is bereikt.

Integratie van Kanban met Lean en PDCA-cyclus

Kanban kan naadloos worden geïntegreerd met Lean management en de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. In Lean management wordt Kanban vaak gebruikt om verspilling te verminderen en processen te optimaliseren. Het helpt om de productie beter af te stemmen op de vraag, waardoor er minder voorraad nodig is en de doorlooptijd van processen wordt verkort.

De PDCA-cyclus kan worden toegepast op Kanban-processen om continue verbetering te waarborgen. Door de vier stappen van de PDCA-cyclus te volgen – Plan, Do, Check en Act – kunnen organisaties hun Kanban-systemen effectiever en efficiënter maken. Het doel van de integratie van PDCA en Kanban is om een gestructureerde aanpak te bieden voor het identificeren, implementeren en evalueren van verbeteringen in het werkproces.

Plan: In deze fase identificeren teams de doelen en verbeteringen die ze willen bereiken in hun Kanban-proces. Ze analyseren de huidige situatie, stellen verbeterdoelen op en bepalen welke acties nodig zijn om die doelen te bereiken. Het is belangrijk om te leren van eerdere ervaringen en om best practices en inzichten van andere teams te gebruiken.

Do: Zodra het plan is opgesteld, beginnen teams met de implementatie van de voorgestelde verbeteringen. Dit kan variëren van het aanpassen van de workflow, het herzien van werk in uitvoering (WIP) limieten, het verfijnen van prioriteitscriteria, tot het verbeteren van de communicatie tussen teamleden. Het is cruciaal om alle betrokkenen op de hoogte te stellen van de veranderingen en om de verwachtingen van de nieuwe processen duidelijk te maken.

Check: Na de implementatie van de verbeteringen, evalueren teams de effectiviteit van de veranderingen door het verzamelen van gegevens en het meten van de resultaten. Dit kan worden gedaan door het analyseren van prestatie-indicatoren, zoals doorlooptijd, cyclustijd, en het aantal voltooide taken. Teams vergelijken de resultaten met de vooraf vastgestelde doelen om te bepalen of de veranderingen succesvol zijn geweest.

Act: Op basis van de evaluatie uit de ‘Check’-fase, besluiten teams of de geïmplementeerde veranderingen moeten worden bijgesteld, gehandhaafd of uitgebreid naar andere delen van de organisatie. Teams kunnen ook nieuwe verbeterpunten identificeren om de PDCA-cyclus opnieuw te starten.

Door de PDCA-cyclus toe te passen op Kanban-processen, kunnen organisaties een cultuur van continue verbetering bevorderen en hun teams in staat stellen om voortdurend te leren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit resulteert uiteindelijk in efficiëntere processen, betere kwaliteit van het werk en meer tevreden teamleden.

Kanban borden en projectmanagement

Kanban wordt tegenwoordig veel gebruikt in projectmanagement bijvoorbeeld in softwareontwikkeling. Hier is een eenvoudig voorbeeld van hoe een Kanban-bord eruit kan zien voor een software ontwikkelingsteam:

Het Kanban-bord wordt meestal verdeeld in verschillende kolommen, die de verschillende stadia van het werkproces vertegenwoordigen. In dit voorbeeld zijn er vier kolommen:

  1. Backlog (Takenlijst)
  2. In Progress (In behandeling)
  3. Review (Controle)
  4. Done (Voltooid)

De taken (ook wel “kaarten” genoemd) worden gemaakt en toegevoegd aan de backlog kolom. Elke kaart bevat informatie over de taak, zoals een beschrijving, prioriteit, verantwoordelijke teamleden en een deadline.

Wanneer een teamlid een nieuwe taak begint, verplaatst hij of zij de desbetreffende kaart van de backlog kolom naar de “In Progress”-kolom. Dit geeft aan dat het werk aan die taak is begonnen.

Zodra de taak is voltooid, wordt de kaart verplaatst naar de “Review”-kolom, waar andere teamleden kunnen controleren op kwaliteit en nauwkeurigheid.

Na een succesvolle controle wordt de kaart naar de “Done”-kolom verplaatst, wat aangeeft dat de taak volledig is afgerond.

Het Kanban-systeem helpt teams om inzicht te krijgen in de voortgang van het werk, knelpunten te identificeren en de workflow continu te verbeteren. Door het gebruik van werk in uitvoering (WIP) limieten, kan het team de hoeveelheid gelijktijdig uitgevoerde taken beperken om overbelasting te voorkomen en zich te concentreren op het afronden van lopende taken.

Kanban en Lean zijn  methoden die organisaties helpen om hun processen te stroomlijnen, verspilling te verminderen en een cultuur van continu verbeteren te bevorderen. Door deze benaderingen toe te passen, kunnen bedrijven de efficiëntie verhogen, de doorlooptijd verkorten, en de samenwerking tussen teamleden verbeteren.

Wil jij meer leren over Lean en Kanban en hoe je dit effectief kunt toepassen? Meld je dan nu aan voor onze online Lean Black Belt training en word een expert op het gebied van Lean management. Let’s get Lean together!

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank