Kennisbank

Hoe Werkt De PDCA Cyclus? | Lean Green Belt Training

De kracht van de PDCA-cyclus: Continu verbeteren met Plan-Do-Check-Act

In een wereld waarin verandering de enige constante is, is het essentieel voor organisaties om zich voortdurend aan te passen en te verbeteren. Een van de meest effectieve methoden om continue verbetering te bereiken, is het toepassen van de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. Dit model, ontwikkeld door Walter Shewhart en later geïntroduceerd in Japan door W. Edwards Deming, vormt de basis voor vele kwaliteitsmanagement- en verbeteringsinitiatieven, waaronder Kaizen en Lean management.

De oorsprong van de PDCA-cyclus

De PDCA-cyclus werd in de jaren dertig van de vorige eeuw ontwikkeld door Walter Shewhart, fysicus bij Bell Telephone en de grondlegger van statistische kwaliteitscontrole. In de jaren vijftig introduceerde W. Edwards Deming het concept in Japan, waar het bekend werd als de Deming-cyclus. Het model wordt ook wel aangeduid als Plan-Do-Study-Act (PDSA), waarbij het ‘Check’-element wordt vervangen door ‘Study’.

De vier fasen van de PDCA-cyclus

De PDCA-cyclus bestaat uit vier fasen die organisaties helpen bij het identificeren, implementeren en evalueren van verbeteringen:

1. Plan:

Identificeer het probleem of de kans voor verbetering en stel een doel. Ontwikkel een plan om het doel te bereiken, inclusief het analyseren van de huidige situatie, het verzamelen van gegevens en het formuleren van hypothesen over de beste manier om de gewenste veranderingen door te voeren.

2. Do:

Implementeer de voorgestelde oplossing op kleinschalig niveau om de effecten te testen en te bepalen of de oplossing effectief is. Dit kan worden gedaan door middel van experimenten, pilots of andere vormen van testen.

3. Check:

Evalueer de resultaten van de implementatie door de uitkomsten te vergelijken met de vooraf gestelde doelen en het oorspronkelijke plan. Identificeer eventuele afwijkingen, successen of mislukkingen en begrijp de redenen daarvoor.

4. Act:

Voer op basis van de evaluatie de nodige aanpassingen door om het proces, product of de dienst te verbeteren. Als de resultaten positief zijn, kan de verandering breder worden geïmplementeerd. Als de resultaten negatief zijn of als er nog verbeterpunten zijn, begint de cyclus opnieuw met een aangepast plan.

Wat is het verschil tussen PDCA en PDSA?

PDCA en PDSA zijn beide afkortingen voor modellen die worden gebruikt in continue verbetering en kwaliteitsmanagement. Hoewel ze nauw verwant zijn en vergelijkbare doelen hebben, zijn er enkele verschillen tussen de twee:

PDCA:

PDCA staat voor Plan-Do-Check-Act. Dit model werd ontwikkeld door Walter Shewhart en later verfijnd en gepopulariseerd door W. Edwards Deming. In de PDCA-cyclus wordt het ‘Check’-element gebruikt om de resultaten van de geïmplementeerde oplossing te evalueren en eventuele afwijkingen, successen of mislukkingen te identificeren.

PDSA:

PDSA staat voor Plan-Do-Study-Act. Dit model werd ook gepopulariseerd door Deming, die het belang van ‘Study’ benadrukte als een meer diepgaande analyse van de resultaten in plaats van alleen het ‘Check’-element uit het PDCA-model. In de PDSA-cyclus wordt het ‘Study’-element gebruikt om de resultaten van de implementatie te onderzoeken, te leren van de bevindingen en de redenen achter de uitkomsten te begrijpen.

Hoewel beide modellen vergelijkbare doelen en stappen hebben, ligt de nadruk bij PDSA meer op het leren en analyseren van de resultaten, terwijl PDCA meer gericht is op het controleren van de resultaten. In de praktijk kunnen beide modellen effectief worden gebruikt voor continue verbetering, afhankelijk van de voorkeur en de context waarin ze worden toegepast.

De rol van PDCA in Lean en Kaizen

In Japan wordt de PDCA-cyclus gezien als het basismodel voor het uitvoeren van Kaizens, dagelijkse kleine verbeteringen die bijdragen aan een groter geheel. In Lean management wordt de PDCA-cyclus met name gebruikt bij kleine en dagelijkse verbeteracties, de zogenaamde Kaizens of Daily Improvements. Lean management streeft naar het elimineren van verspilling en het optimaliseren van processen, en de PDCA-cyclus speelt hierin een cruciale rol.

Voordelen van het toepassen van de PDCA-cyclus

Het gebruik van de PDCA-cyclus biedt verschillende voordelen voor organisaties die streven naar continue verbetering:

  • Systematische aanpak: De PDCA-cyclus zorgt voor een gestructureerde en systematische aanpak bij het identificeren, plannen, implementeren en evalueren van verbeteringen.
  • Continue verbetering: Door de cyclus herhaaldelijk toe te passen, kunnen organisaties zich blijven ontwikkelen en verbeteren, wat leidt tot betere prestaties en efficiëntie.
  • Betere besluitvorming: Door gegevens te verzamelen en te analyseren tijdens het plannen en controleren, helpt de PDCA-cyclus organisaties om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en risico’s te beheersen.
  • Betrokkenheid van medewerkers: Door medewerkers te betrekken bij het verbeterproces en hen verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van verbeteracties, ontstaat er een cultuur van eigenaarschap en betrokkenheid.

De PDCA-cyclus is een krachtig instrument voor continue verbetering, met een bewezen staat van dienst in diverse industrieën en organisaties. Door de PDCA-cyclus consequent toe te passen, kunnen organisaties hun processen, producten en diensten continu verbeteren en een cultuur van betrokkenheid en verantwoordelijkheid onder medewerkers creëren. Ongeacht de grootte of het type organisatie, kan de PDCA-cyclus bijdragen aan het behalen van betere resultaten, verhoogde efficiëntie en verminderde kosten.

Ben je klaar om je kennis van PDCA en Lean management naar een hoger niveau te tillen? Schrijf je in voor onze online Lean Green Belt training!

Leer op jouw tempo, waar en wanneer het jou uitkomt. Aan het einde van de cursus ontvang je een internationaal erkend certificaat van LCS, the Cardiff University licenced service.

Ontdek de Lean-training die zich aanpast aan jóuw tempo. Meld je nu aan!

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank