Kennisbank

Hoe Werkt Een Weekstart? | Lean Green Belt Training

De kracht van de Weekstart: Een effectieve tool voor teamontwikkeling en groei

De Weekstart is een krachtig instrument voor teams om hun prestaties te bespreken, verbeterideeën te genereren en te monitoren, en zich te richten op aspecten van kwaliteit, productiviteit en verbeteringen. Deze wekelijkse teambijeenkomst brengt teamleiders van verschillende afdelingen samen om inzichten te delen en acties te bepalen. Een Weekstart duurt doorgaans 30 tot 45 minuten en kan leiden tot aanzienlijke groei en ontwikkeling binnen het team.

Doel van de Weekstart:

De Weekstart heeft vier belangrijke doelen:

 1. Wekelijks aandacht besteden aan klant-, medewerker- en financiële prestaties en andere KPI’s, waardoor teams inzicht krijgen in hun prestaties en indien nodig direct actie kunnen ondernemen. Het effect van verbeteringen wordt zo snel zichtbaar.
 2. Het verhogen van de betrokkenheid en transparantie van het (keten)proces van teamleiders in de keten.
 3. Het stimuleren en delen van ideeën binnen het team, waarbij acties worden bepaald en beschreven wie wat gaat doen en wanneer het klaar moet zijn. Dit voorkomt uitstelgedrag en zorgt ervoor dat ideeën niet verzanden.
 4. Het integreren van de visie van het bedrijf in de Weekstart, bijvoorbeeld door het bespreken van A3-jaarplannen en het benadrukken van kernwaarden.

Agenda Weekstart

 • Doel van de weekstart
  Beschrijf duidelijk het doel van de weekstart. Dit kan bijvoorbeeld zijn om teamleden te informeren over belangrijke informatie en om samen te werken aan het verbeteren van de prestaties en processen van het team.
 • Goed om te weten
  Zorg ervoor dat alle belangrijke informatie op het bord wordt genoteerd, zodat iedereen op de hoogte is van bijvoorbeeld trainingen, acties in de wijk en belangrijke veranderingen in klantsituaties.
 • Terugblik op de afgelopen week
  Stimuleer het team om actief deel te nemen aan de bespreking en om verbeterideeën direct op te schrijven. Maak duidelijke afspraken over de aanpak en voorbereiding en focus op de afwijkingen ten opzichte van de doelstellingen en de noodzakelijke acties voor verbetering.
 • Acties op verbeterideeën
  Beschrijf specifiek welke acties er moeten worden ondernomen naar aanleiding van de verbeterideeën. Maak duidelijke afspraken over wie wat gaat oppakken en wat het verwachte effect van de actie is.
 • Vooruitkijken naar komende week
  Beschrijf duidelijk wat er nog gaat gebeuren in de komende week en welke bijzonderheden, aandachtspunten en risico’s er zijn. Maak duidelijke afspraken over wie verantwoordelijk is voor welke taken.
 • Afsluiting
  Zorg ervoor dat het team de gelegenheid heeft om vragen te stellen, maar houd het antwoord beknopt. Loop de opgeschreven acties nog een keer kort door en geef alvast aan wat er volgende week besproken zal worden.
 • Evalueer regelmatig de weekstart
  Plan regelmatig evaluatiemomenten in om de effectiviteit van de weekstart te beoordelen en waar nodig aan te passen. Zorg ervoor dat het weekstartbord volledig en duidelijk wordt ingevuld, zodat ook afwezigen op de hoogte zijn van de besproken punten.

Een goed georganiseerde weekstart is van groot belang voor een team om effectief te kunnen werken. Door samen te bespreken wat er goed gaat en waar verbetering mogelijk is, kan het team zich blijven ontwikkelen en betere prestaties leveren. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over wie wat oppakt en wat het verwachte effect is van de acties.

Zorg ervoor dat de weekstart een vast onderdeel wordt van de werkweek en plan regelmatig evaluatiemomenten in om de effectiviteit te beoordelen. Zorg ervoor dat het weekstartbord altijd volledig en duidelijk wordt ingevuld, zodat ook afwezigen op de hoogte zijn van de besproken punten. Door hier consequent aandacht aan te besteden, zal het team steeds beter in staat zijn om doelstellingen te behalen en processen te verbeteren.

Wil je meer weten over Lean en Weekstarten? Volg dan onze online Lean Green Belt training.

Op jouw tempo –  wanneer en waar je maar wilt. En na afloop ontvang je een internationaal erkend certificaat van LCS, the Cardiff University licenced service.

De Lean-training waarbij jíj het tempo bepaalt!

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank