Kennisbank

Hoe Werkt Het Gemiddelde (Mean)?

Gemiddelde (Mean): Een Gedetailleerde uitleg

Het gemiddelde, ook wel het rekenkundige gemiddelde of mean genoemd, is ongetwijfeld de bekendste centrummaat binnen de statistiek. Het is een krachtig hulpmiddel dat een samenvattend beeld geeft van de centrale neiging van een gegevensverzameling in wiskunde en statistiek.

Het Gemiddelde berekenen:

Het berekenen van het gemiddelde is eenvoudig. Dit doet men door alle waarden binnen een verzameling van gegevens bij elkaar op te tellen en vervolgens dit totaal te delen door het aantal gegevenswaarden in die set. Dit toont het punt waar omheen de rest van de aantallen zich verzamelen.

Laten we een praktijkvoorbeeld nemen en zien hoe dit werkt:

Stel, we hebben een dataverzameling bestaande uit de volgende getallen: 2, 19, 44 (drie keer), 51, 56, 78, 86, en 99 (twee keer).

Het aantal waarden of getallen in onze dataverzameling is 11.

Om het gemiddelde te berekenen, voegen we eerst alle getallen samen:

2 + 19 + 44 + 44 + 44 + 51 + 56 + 78 + 86 + 99 + 99 = 622

Vervolgens delen we de som van de waarden in de verzameling door het totale aantal waarden:

622 gedeeld door 11 komt uit op 56,55.

Ter conclusie, het gemiddelde (de ‘mean’) van onze verzameling getallen is 56,55. Het gemiddelde geeft de centrale waarde in ons dataset weer en is een indicatie van het “typische” aantal in deze gegevensset.

Samen met het gemiddelde zijn de mediaan en modus ook bekende centrummaten.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank