Kennisbank

Wat is Kaizen?

Wat is Kaizen?

Kaizen is in Japan een bedrijfsfilosofie geworden en betekent “Verbetering”. Het doel van Kaizen is het reduceren van de acht verspillingen in het proces (Muda), het verminderen van variatie in processen zodat deze stabieler en voorspelbaarder produceren (Mura) en meer flow krijgen, en het verminderen van inspannend werk (Muri). In een Lean organisatie zijn medewerkers hier dagelijks mee bezig tijdens hun normale werkdag. Kaizen wordt dus niet eenmalig uitgevoerd maar is een regelmatige en dagelijkse activiteit die zowel naar het proces als naar de resultaten kijkt. Iedereen is dus betrokken bij Kaizen op alle niveaus. In het westen zeggen we: ” als iets goed werkt, niet meer aankomen”. De kaizen filosofie zegt: “als het goed werkt, kan het altijd nog beter”. Dagelijks wordt aan deze verbetering (stapsgewijs en continue) gewerkt. Kaizen wordt gezien als basis voor verbeteringen en successen van de Japanners, van auto-industrie tot electronica bedrijven. In Japan is kaizen de overkoepelende strategie voor bedrijven. Iedereen wordt aangemoedigd om regelmatig suggesties te doen voor verbeteringen. Bij Toyota worden er duizenden verbeter ideeën per jaar gedefinieerd.

Wat is een Kaizen event?

Een Kaizen event is workshop waarin een probleem wordt opgelost. In het westen gebruiken we vaak de term Kaizen-event. Hiermee bedoelen we dan dat er tijden een workshop een probleem wordt opgelost. Tijdens het Kaizen-event richt de groep zich op 1 bepaald probleem in het proces. In deze workshop wordt daadwerkelijk het probleem opgelost en de acties geïmplementeerd. Dus niet alleen een papieren plan. Een kaizen -event kan variëren van 1 uur tot 5 dagen. Dit is afhankelijk van de grootte van het probleem, de ervaring van de mensen met Kaizen-events. Belangrijk is dat het Kaizen-event hoe lang deze ook duurt, aaneengesloten plaatsvindt.

De Gemba en Kaizens?

De Gemba is de plaats waar het werk wordt uitgevoerd. De werkvloer. De Gemba is dé plek waar het bestaansrecht van de organisatie op gebouwd is. Dit is de plek waar waarde wordt toegevoegd voor klanten. Lean richt zich nadrukkelijk op de Gemba. Er is respect voor de mensen die het ‘echte werk’ uitvoeren. Door het betrekken van mensen die dicht bij het echte werk staan benut je optimaal de kennis die hier aanwezig is. De werkvloer weet in grote mate waar de issues zijn in de processen. Gemba cultuur is het bewustzijn en aandacht hebben voor de werkvloer. Dit is de basis van een Lean manier van doen.

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank