Kennisbank

Lean hoort helemaal thuis in het ziekenhuis

Lean hoort helemaal thuis in het ziekenhuis

Jeannette van der Helm is kinderverpleegkundige van de kinder- en tienerafdeling van het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. In 2016 kwam ze in aanraking met de Lean-filosofie. ‘Lean gaat over continu verbeteren. En dat is exact waar het in een ziekenhuis ook om draait.’

Hoe zag jouw werk er voor Lean uit?

‘Voordat ik Lean leerde kennen, was ik al bij de nodige verbetertrajecten betrokken. Onderbewust doe je al veel goed. Maar ik liep er tegenaan dat ik soms te snel wilde. Of dat ik op voorhand ideeën over een oplossing had en ik collega’s hierin maar moeizaam meekreeg. Toen ik de kans kreeg om een Lean-training te volgen, heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Dankzij Lean leer je beter te structureren en mensen mee te nemen in veranderingen.’

Kon je dit meteen in de praktijk brengen?

‘Al tijdens mijn Green Belt-training ging ik aan de slag met een verbetertraject: de ontwikkeling van een digitale verpleegkundige overdracht voor onze kinder- en tienerafdeling. Zo’n uniforme overdracht bestond nog niet. Met het risico dat informatie verloren ging zodra kinderen werden overgedragen naar een ander ziekenhuis, revalidatiecentrum of de thuiszorg. Ik kon de Lean-theorie dus meteen toepassen. Zo vormde de brownpaper-sessie het startpunt voor dit traject.’

Wat leverde dit op?

‘Samen met collega’s onderzocht ik hoe het proces van overdracht verliep en welke informatie van belang is. Dat is zo waardevol aan de Lean-methode: je draagt met elkaar verbeterideeën aan. Dit zorgt ervoor dat je tot een oplossing komt, waarin iedereen z’n aandeel heeft. Verbeteren en veranderen gaat hierdoor sneller en efficiënter. En ja, we hebben inmiddels een uitstekend werkende overdracht-tool geïntegreerd in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).’

En daarna ook nog gezorgd voor flexibele bezoektijden..?

‘Veel ouders hebben tegenwoordig beiden een baan. En je wilt oppas, opa’s en oma’s ook de kans te geven om op bezoek te gaan bij een kind. Met vaste bezoektijden kwam niet iedereen aan bod. Een verpleegkundige in opleiding heeft daarom, met mijn ondersteuning, onderzoek naar flexibele bezoektijden gedaan. Dit idee riep de nodige weerstand op. Krijgen we straks geen hordes familie en vrienden over de vloer? En hoe voorkom je dat een kind dat te ziek is, wordt overspoeld met bezoek? Ook in dit proces hebben we Lean toegepast. Inmiddels zijn de vaste bezoektijden afgeschaft. Het resultaat is dat iedereen er ontzettend tevreden mee is. Ouders, kinderen, maar ook verpleegkundigen.’

Inmiddels ben je ook landelijk actief…

‘Voor de beroepsvereniging kinderverpleegkundigen heb ik aan een landelijk project meegewerkt. Hierin ontwikkelden we een digitale overdracht voor alle kinderen van 0-18 jaar in Nederland die zorg nodig hebben. Hier kon ik natuurlijk mooi de kennis uit de Green Belt-training toepassen.’

Lean biedt wat jou betreft meerwaarde in elke ziekenhuisorganisatie?

‘Lean gaat over continu verbeteren. En dat is exact waar het in ons ziekenhuis ook om draait. We zijn geen stilstaande organisatie. Je wilt je zorg telkens naar een hoger plan brengen. Lean helpt je daarbij. Om samen goede keuzes te maken, om verbetermogelijkheden te signaleren en uit te werken. En om uiteindelijk met elkaar slimmer en beter te werken.’

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank