Kennisbank

Lean in de gemeente

Lean in de gemeente: efficiëntie en klantgerichtheid bevorderen

De afgelopen jaren zijn steeds meer gemeenten op zoek naar manieren om hun procedures te stroomlijnen en om meer burgers in kortere tijd te helpen met gemeentelijke zaken. Hoewel dit een uitdagende taak kan zijn, blijkt het toepassen van Lean-principes in de gemeentelijke context veelbelovend te zijn. In dit artikel bespreken we wat Lean in de gemeente inhoudt en welke voordelen het biedt.

Wat is Lean in de gemeente?

Lean in de gemeente betekent het toepassen van Lean-principes en -methoden binnen de gemeentelijke organisatie om efficiëntie, klantgerichtheid en continue verbetering te bevorderen. Door zich te richten op het identificeren en elimineren van verspillingen in processen, kunnen gemeenten sneller en effectiever inspelen op de behoeften van hun burgers en tegelijkertijd de kosten verlagen.

Lean in de gemeente: praktische toepassingen en voordelen

Hoewel Lean oorspronkelijk werd ontwikkeld als een procesverbeteringsmethodologie voor gebruik in de productie, kunnen de principes ervan gemakkelijk worden toegepast op administratieve en dienstverlenende omgevingen binnen de gemeente. Lean richt zich op het verbeteren van de bedrijfsvoering, oftewel de manieren waarop bepaalde processen worden uitgevoerd. Door het identificeren en elimineren van inefficiënties in processen, procedures en systemen, is Lean in staat om de capaciteit te vergroten om waarde te leveren aan de burgers.

Hoe wordt Lean in de gemeente toegepast?

De toepassing van Lean in de gemeente kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van de specifieke situatie en behoeften. Enkele veelvoorkomende methoden zijn:

 1. Kaizen workshops: Met behulp van de Kaizen workshop aanpak kunnen verbeteringen vaak al binnen vijf dagen worden bereikt. Tijdens deze workshops worden medewerkers, klanten en leveranciers betrokken bij het analyseren en verbeteren van het hele systeem, in plaats van zich te richten op slechts een deel van het systeem. Dit bevordert betrokkenheid en vermindert bureaucratie.
 2. Value Stream Mapping (VSM): Dit is een visuele tool waarmee de stroom van informatie en materialen in een proces in kaart wordt gebracht. Het helpt om knelpunten, vertragingen en verspillingen te identificeren, zodat de gemeente gericht kan werken aan verbetering van haar processen.
 3. 5S-methodiek: Deze methodiek helpt bij het organiseren van de werkplek en het creëren van een gestructureerde omgeving, wat leidt tot een efficiëntere en veiligere werkplek.

Voordelen van Lean in de publieke sector

De toepassing van Lean tools en principes kan organisaties in de publieke sector, zoals gemeenten, aanzienlijke voordelen opleveren. Hieronder zijn enkele van deze voordelen opgesomd:

 1. Vermindering van achterstanden: Lean helpt bij het wegwerken of drastisch verminderen van achterstanden door processen te stroomlijnen en knelpunten te elimineren.
 2. Kortere wachttijden: Lean leidt tot een vermindering van wachttijden met meer dan vijftig procent door het efficiënter inrichten van processen en het verminderen van verspillingen.
 3. Vereenvoudiging van processen: Lean zorgt voor een vermindering van de complexiteit van processen en het elimineren van onnodige stappen, wat leidt tot efficiëntere en effectievere dienstverlening.
 4. Verbeterde kwaliteit en consistentie: Lean bevordert de kwaliteit en consistentie van het werk door het identificeren en aanpakken van variabiliteit in processen.
 5. Resultaatgerichte aanpak: Door het stroomlijnen van processen en het verminderen van verspillingen, kunnen medewerkers zich meer richten op resultaatgerichte taken, wat leidt tot betere prestaties en dienstverlening.
 6. Sterker teamverband: Lean bevordert een cultuur van samenwerking en continue verbetering, wat leidt tot een sterker teamverband en hogere medewerkers betrokkenheid.
 7. Verbeterde efficiëntie: Lean helpt gemeenten om processen te stroomlijnen, verspillingen te elimineren en resources beter te benutten.
 8. Grotere klantgerichtheid: Lean richt zich op het creëren van waarde voor burgers, wat leidt tot betere afstemming op hun behoeften en wensen, verhoogde klanttevredenheid en versterkt vertrouwen in de organisatie.
 9. Continue verbetering: Lean stimuleert een cultuur van continue verbetering, waarbij medewerkers op alle niveaus worden aangemoedigd om problemen te identificeren en oplossingen te ontwikkelen.
 10. Betrokkenheid van medewerkers: Lean betrekt medewerkers actief bij het verbeteren van processen, wat hun betrokkenheid en tevredenheid verhoogt en hen motiveert om bij te dragen aan de verbetering van de organisatie.

De toepassing van Lean in de publieke sector biedt gemeenten een effectieve manier om processen te stroomlijnen, de dienstverlening te verbeteren, en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Dit resulteert in kortere wachttijden, verhoogde klanttevredenheid en een efficiëntere benutting van beschikbare middelen.

Ontdek de kracht van Lean voor uw gemeente of bedrijf! Op onze website vindt u alle informatie die u nodig heeft over het aanvragen van een op maat gemaakte Lean opleiding voor uw gemeente, bedrijf of persoonlijke ontwikkeling.

Of u nu op zoek bent naar een teamtraining of een individuele leerervaring, wij bieden een breed scala aan Lean cursussen die aansluiten bij uw behoeften. Kies voor Lean en ontgrendel al deze voordelen voor uw organisatie!

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank