Kennisbank

Lean in de zorg

Lean in de zorg: Hoe het de efficiëntie en patiëntenzorg verbetert

Lean in de zorg is het toepassen van Lean-principes om verspilling en inefficiëntie in de gezondheidszorg te minimaliseren. Deze aanpak leidt tot betere patiëntenzorg en meer efficiënte werkprocessen. In deze blog bespreken we de voordelen van Lean in de zorg en enkele succesvolle voorbeelden van de implementatie ervan.

 1. Lean en Lean Six Sigma in de gezondheidszorg:

De combinatie van Lean en Lean Six Sigma in de gezondheidszorg streeft naar het optimaliseren van processen en het verhogen van de waarde voor patiënten. Terwijl Lean zich richt op het elimineren van verspilling, probeert Six Sigma de variatie te verminderen door defecten te reduceren. Deze hybride aanpak, bekend als Lean Six Sigma, is de afgelopen twee decennia steeds populairder geworden.

 1. Voordelen van Lean in de zorg:

 • Toegankelijkheid: Lean is een toegankelijke methodologie die geen geavanceerde statistische methoden, dure training of systemen vereist.
 • Stapsgewijze implementatie: Lean-principes kunnen geleidelijk worden toegepast in de gezondheidszorg, met elke zorgperiode en interactie met de patiënt als kans om waarde te creëren en verspilling tegen te gaan.
 • Patiëntgericht: Lean in de zorg legt de focus op het leveren van waarde aan de patiënt, wat leidt tot betere zorg en patiënttevredenheid.
 1. Succesvolle voorbeelden van Lean in de zorg:

a) Opnieuw ontworpen patiëntenkamers: Door het herontwerpen van patiëntenkamers kunnen verpleegkundigen meer tijd besteden aan de zorg voor patiënten en wordt de patiëntveiligheid verbeterd door het gebruik van geavanceerde apparatuur en technologie.

b) Kortere inspectietijden voor wagentjes: Nicklaus Kinderziekenhuis verminderde de inspectietijd van wagentjes van drie uur naar slechts tien minuten door visuele optimalisatie en het verminderen van overtollige voorraden en apparatuur.

c) Patient Safety Alert (PSA) System: Dit systeem stimuleert medewerkers om mogelijke patiëntveiligheidskwesties te melden, zodat problemen snel kunnen worden onderzocht en opgelost. Hierdoor zijn aansprakelijkheidsclaims bij sommige bedrijven aanzienlijk gedaald.

Uitdagingen en belemmeringen bij de implementatie van Lean in de zorg:

Hoewel Lean in de zorg aanzienlijke voordelen kan bieden, zijn er ook uitdagingen en belemmeringen bij de implementatie ervan. Enkele veelvoorkomende uitdagingen zijn:

 1. Weerstand tegen verandering: Medewerkers en medische staf kunnen terughoudend zijn om veranderingen te accepteren, vooral als ze geloven dat deze hun werklast zullen vergroten of hun werkprocessen zullen verstoren. Veel gehoord binnen zorg: Wij zijn geen fabriek! Om deze weerstand te overwinnen, is het belangrijk om medewerkers te betrekken bij het planningsproces en hen te laten zien hoe de veranderingen hen en de patiënten ten goede zullen komen. Daarnaast moet er voldoende ondersteuning en training worden geboden om medewerkers te helpen bij het aanpassen aan nieuwe processen en werkwijzen.

 2. Gebrek aan middelen: Het implementeren van Lean in de zorg kan tijd, geld en personeel vereisen, wat een uitdaging kan zijn voor organisaties met beperkte middelen. Om dit probleem aan te pakken, kan men beginnen met kleinschalige projecten om successen en leermomenten te tonen die vervolgens kunnen worden opgeschaald. Ook kunnen zorginstellingen samenwerken met andere organisaties om best practices te delen en gezamenlijk investeringen te doen in training en middelen.

 3. Complexiteit van de gezondheidszorg: De gezondheidszorg is een complexe en sterk gereguleerde sector, wat het moeilijk kan maken om Lean-principes toe te passen en te integreren. Om deze uitdaging te overwinnen, is het essentieel om een grondig begrip te hebben van de specifieke regelgeving en vereisten waarmee zorginstellingen te maken hebben. Dit helpt om Lean-initiatieven te ontwikkelen die voldoen aan de regelgeving en die zijn aangepast aan de unieke behoeften en context van de zorgsector.

 4. Cultuurverandering: Het implementeren van Lean in de zorg vereist vaak een cultuurverandering binnen de organisatie. Medewerkers moeten de waarde en het belang van continue verbetering inzien en zich hiervoor inzetten. Leiderschap speelt hierbij een cruciale rol door het goede voorbeeld te geven en het bevorderen van een cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om verbeterideeën aan te dragen en fouten te bespreken.

 5. Balanceren tussen kwaliteit en efficiëntie: Bij het implementeren van Lean in de zorg kan het soms lastig zijn om een balans te vinden tussen het verhogen van efficiëntie en het waarborgen van de kwaliteit van de zorg. Het is belangrijk om te benadrukken dat het doel van Lean niet alleen is om kosten te besparen, maar ook om de kwaliteit van de zorg voor patiënten te verbeteren. Zorginstellingen moeten daarom voortdurend evalueren of hun Lean-initiatieven leiden tot betere zorgresultaten, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Door proactief te anticiperen op deze uitdagingen en belemmeringen, kunnen zorgorganisaties de implementatie van Lean in de zorg vergemakkelijken en de kans op succes vergroten. Hier zijn enkele aanbevelingen om deze uitdagingen te overwinnen:

 1. Communicatie en betrokkenheid: Zorg voor open en transparante communicatie tijdens het hele Lean-implementatieproces. Betrek medewerkers bij het identificeren van verspilling en het ontwikkelen van verbeterinitiatieven. Dit zal niet alleen helpen om weerstand tegen verandering te verminderen, maar zal ook zorgen voor een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid bij het succes van het project.

 2. Ondersteuning van het management: Het is essentieel dat het management op alle niveaus de Lean-implementatie ondersteunt en eraan deelneemt. Zij moeten een cultuur van continue verbetering bevorderen en medewerkers aanmoedigen om nieuwe ideeën en verbetermogelijkheden te delen.

 3. Training en ontwikkeling: Investeer in training en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat medewerkers over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om Lean-principes en -technieken toe te passen in hun dagelijkse werk. Overweeg om Lean trainingen, zoals Lean Green Belt en Lean Six Sigma, aan te bieden om medewerkers te helpen bij het implementeren van de methodologie.

 4. Meten en monitoren: Implementeer meet- en monitoringsystemen om de voortgang en impact van Lean-initiatieven te volgen. Gebruik deze gegevens om bij te sturen waar nodig en om successen en leermomenten te delen met de rest van de organisatie.

 5. Continue verbetering: Zorg voor een langetermijnstrategie en een cultuur van continue verbetering, zodat Lean-initiatieven niet als een eenmalig project worden gezien, maar als een doorlopende inspanning om de kwaliteit van zorg en efficiëntie te verbeteren.

Door deze aanbevelingen te volgen, kunnen zorgorganisaties de uitdagingen en belemmeringen overwinnen die gepaard gaan met de implementatie van Lean in de zorg. Dit zal hen in staat stellen om de kwaliteit van zorg voor patiënten te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en de werkomgeving voor medewerkers te verbeteren.

Lean in de zorg is een methode om verspilling en inefficiëntie in de gezondheidszorg te verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren. Door Lean-principes toe te passen, kunnen zorginstellingen de efficiëntie verhogen, de patiënttevredenheid verbeteren en een cultuur van continue verbetering bevorderen.

Ben je klaar om je kennis van Lean naar een hoger niveau te tillen? Schrijf je in voor onze online Lean Green Belt training!

Leer op jouw tempo, waar en wanneer het jou uitkomt. Aan het einde van de cursus ontvang je een internationaal erkend certificaat van LCS, the Cardiff University licenced service.

Ontdek de Lean-training die zich aanpast aan jóuw tempo. Meld je nu aan!

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank