Kennisbank

Lean Studiereis Japan Dag 2: Kennisverrijking bij Mifune, Toeleverancier van Toyota

Verslag van Lean Studiereis Japan Dag 2 – Leren bij Mifune, een toeleverancier van Toyota.

Bij de toeleveranciers van Toyota, zoals Mifune, is het werken volgens het Toyota Production System (TPS) een vereiste. Het Just in Time-principe, ondersteund door Kanban, is integraal onderdeel van de gehele toeleveringsketen.

Bij Mifune hanteren ze de stelregel: TPS staat gelijk aan praktijk boven theorie. Dit houdt in dat waargenomen verbeteringen direct doorgevoerd worden. Met de tijd raken medewerkers zo vertrouwd met TPS dat het een tweede natuur wordt.

Het principe van ingebouwde kwaliteit, of Jidoka, is cruciaal. Foutieve producten aan Toyota leveren is geen optie, en medewerkers worden aangemoedigd om creatief te zijn in het voorkomen van fouten of, indien nodig, de productielijn stil te leggen.

Er zijn twee soorten Jidoka te onderscheiden bij Mifune:

  1. TPS Jidoka: ingebouwde kwaliteit waarbij medewerkers zelf hun werk inspecteren.
  2. Gewone Jidoka: automatisering met behulp van robots en dergelijke.

Bij kwaliteitscontrole markeren medewerkers bijvoorbeeld lasnaden met een stift. Ontbreekt er een lasnaad, dan wordt dit meteen hersteld. Bij zwaardere onderdelen wordt gebruikgemaakt van een draaibare of kantelbare houder voor eenvoudige inspectie. Voor kleinere onderdelen met bijvoorbeeld drie te lassen schroeven is er een automatisch detectiesysteem dat ontbrekende schroeven signaleert.

Mifune is gespecialiseerd in het persen van plaatmateriaal in de gewenste vorm. Ze leveren een breed scala aan producten en streven naar een zo kort mogelijke omsteltijd van de persen door de Single-Minute Exchange of Die (SMED) methodologie. Zoveel mogelijk voorbereidingen vinden offline plaats, waardoor een lijn met vijf persen binnen enkele minuten omgesteld kan worden voor een ander product. Waar vroeger voor tien verschillende producten 17,5 minuten per omstelling nodig was, is dit door continue verbetering teruggebracht tot slechts 5 minuten per product.

De verbeteringen omvatten verrijdbare persen op rails, bevestiging zonder schroeven door middel van hendels en pneumatiek, en markeringen die zorgen dat mallen maar op één manier passen en direct goed zijn uitgelijnd. Medewerkers zijn getraind in deze efficiënte procedures, vergelijkbaar met een pitstop bij Formule 1.

Het Just in Time-principe is essentieel: levering van de juiste hoeveelheid producten, op het juiste moment. Toyota werkt met een tier-systeem voor haar leveranciers, waarbij niet alle toeleveranciers direct aan Toyota leveren.

De jaarlijkse productieplanning wordt opgesteld op basis van verkoopcijfers en per kwartaal aangepast in overleg met de leveranciers. De productie wordt genivelleerd door middel van het Heijunka-systeem, waarbij 80% van de capaciteit vaststaat en 20% flexibel blijft om in te spelen op vraag en aanbod.

Bij Mifune is de voorraad direct op de werkvloer zichtbaar in plaats van in magazijnen, wat bijdraagt aan de ‘fitheid van de Gemba’ – hoe minder voorraad, hoe fitter de Gemba.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan verspilling door beweging, mede vanwege de beperkte ruimte. Leveranciers worden aangemoedigd om twee keer per jaar een kostenreductie van 0,5% te realiseren, wat een drijfveer is voor continue verbetering…….

In dit alles speelt het principe van Monozukuri een centrale rol. Monozukuri bij Mifune betekent niet alleen het maken van producten met hoge kwaliteit, maar ook het koesteren van vakmanschap, precisie en een diep respect voor het productieproces. Dit streven naar perfectie in elk aspect van de productie is een manifestatie van de Monozukuri-filosofie en weerspiegelt een diepe betrokkenheid bij het continu verbeteren van processen en producten.

Japanse Theeceremonie – De kunst van het thee drinken / De weg van de thee:

Wat heeft een thee-ceremonie te maken met continu verbeteren, lean en Toyota production system?

De Japanse theeceremonie, diep verankerd in de cultuur van het land, gaat veel verder dan het drinken van thee; het is een ceremonieel proces dat respect voor gasten en aandacht voor detail benadrukt. Deze elementen weerspiegelen parallellen met de principes van het Toyota Production System (TPS) en de Lean-filosofie.

Net zoals de theeceremonie zich richt op een reeks zorgvuldig uitgevoerde handelingen, of kata’s, benadrukt TPS gestandaardiseerde werkprocessen en routines die bijdragen aan efficiëntie en kwaliteit.

De ceremonie is een oefening in ‘kata’, waarbij elke beweging betekenisvol is en elke actie gericht is op het creëren van een serene en gastvrije omgeving. Dit concept van volledige aandacht voor de taak kan worden vergeleken met de ‘Genchi Genbutsu’, of ‘ga naar de bron’-aanpak binnen het Toyota Production System (TPS), waar waarnemingen op de werkvloer essentieel zijn voor het begrijpen en oplossen van problemen.

De theeceremonie draagt bij aan het creëren van harmonie en respect tussen de gastheer en de gast, wat een parallel heeft met de manier waarop TPS en Lean management een harmonieuze werkomgeving promoten, waarin respect voor elke individuele werknemer centraal staat. De continue verbetering, of ‘kaizen’, die binnen Lean wordt nagestreefd, kan worden gezien in de manier waarop theeceremonie-meesters streven naar perfectie en hun kunst voortdurend verfijnen.

Net zoals de theeceremonie wordt uitgevoerd in een speciaal ontworpen theehuis dat rust en focus bevordert, creëert TPS een gestructureerde werkomgeving waarin elk element is ontworpen om verspilling te minimaliseren en de stroom van het werk te optimaliseren.

De mentale voorbereiding die vereist is voor de wandeling door de theetuin kan worden vergeleken met de voorbereiding die Toyota-medewerkers ondergaan voordat zij aan hun dagelijkse taken beginnen. Dit is een proces van mentale afstemming op kwaliteit en doelmatigheid, vergelijkbaar met dagelijkse startbijeenkomsten waar teams zich verzamelen om de focus voor de dag te bepalen en af te stemmen op gezamenlijke doelen

In beide gevallen is het ultieme doel om de gast, of in het geval van Toyota, de klant, een uitzonderlijke ervaring te bieden. De principes van de theeceremonie en TPS weerspiegelen een diepere filosofie die zich richt op zorgvuldigheid, respect en voortdurende verbetering, en die in beide contexten tot uitzonderlijke resultaten leidt.

Vervolg van de Lean Studiereis in Japan: Inzichten van Dag 3.

 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank