Kennisbank

Lean Studiereis Japan – Dag 4: Verdieping in Dagstarten bij Oishi Accounting en Teppen Restaurant

Verslag van Lean Studiereis Japan – Dag 4: Leren bij Oishi Accounting en Teppen Restaurant

De focus van deze dag lag op de dagstarts: een unieke kans om te zien hoe Japanse bedrijven deze belangrijke dagelijkse routine benaderen. Ik was erg onder de indruk van hun methodiek.

De dagstarts die ik in Nederland begeleid, vallen haast in het niet bij de Japanse aanpak. Normaal gesproken bespreken we binnen 15 minuten de ‘To do’, ‘Doing’, en ‘Done’ en bekijken we de KPI’s, waarna we aan de slag gaan. In vergelijking lijkt onze aanpak bijna saai.

Dagstart bij Oishi Accounting: Een Unieke Aanpak voor Teambuilding en Motivatie:

-CEO’s Ronde: Elke dagstart bij Oishi Accounting begint met een ‘CEO’s Ronde’, waarin de CEO belangrijke mededelingen deelt. Dit kan variëren van bedrijfsupdates tot het vieren van recente successen. Deze transparantie draagt bij aan het gevoel van betrokkenheid en zorgt ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

-Medewerkersbijdrage: Vervolgens krijgt elke medewerker de gelegenheid om zijn of haar belangrijkste prioriteit of aandachtspunt voor die dag te delen. Dit bevordert niet alleen verantwoordelijkheid en focus, maar geeft ook inzicht in de diverse activiteiten en uitdagingen binnen het team.

-Happy Speech: Een uniek en opbeurend element van de dagstart is de ‘Happy Speech’. Hierbij worden medewerkers uitgenodigd om een geluksmoment van de afgelopen 24 uur in één zin te delen. Deze oefening is niet verplicht, maar wordt aangemoedigd om positiviteit en dankbaarheid te bevorderen.

-Waardespeech: Dagelijks krijgen twee medewerkers de kans om twee minuten te spreken over de gedeelde waarden van Oishi. Dit helpt niet alleen bij het versterken van de bedrijfscultuur, maar geeft medewerkers ook de kans om hun interpretatie en ervaringen met deze waarden te delen.

-Warme Douche: Een wekelijks terugkerend moment is de ‘Warme Douche’. Hierbij wordt één medewerker in de schijnwerpers gezet, en alle collega’s delen positieve feedback of waardering over deze persoon. Dit zorgt voor een sterke teamgeest en een cultuur van wederzijdse waardering. Met 40 medewerkers betekent dit dat iedereen jaarlijks aan de beurt komt, wat de betrokkenheid en zichtbaarheid van elk teamlid verhoogt.

Doelstelling van deze Aanpak: De dagstart bij Oishi Accounting is ontworpen om verbinding en energie voor de dag te creëren en teambuilding te bevorderen. Deze structuur stimuleert open communicatie, positieve interacties en een sterke teamdynamiek. Door dagelijks tijd te nemen voor deze activiteiten, bouwt Oishi Accounting aan een ondersteunende en gemotiveerde werkomgeving, waarin elke medewerker zich gewaardeerd en betrokken voelt.

Uiteraard is het belangrijk dat medewerkers goed in deze structuur passen. Bij het aannamebeleid wordt hier dan ook sterk de nadruk op gelegd.

Er is ook een bord met ‘Thank You’-kaarten, waarop bijzondere momenten of prestaties worden genoteerd en vervolgens aan collega’s worden gegeven om op het bord te bevestigen. Het motto is: ‘Lets say Arigato’ (liever ‘dankjewel’ dan ‘sorry’).

Dit wordt ‘Kando-management’ genoemd.

Kando-management: Een Overzicht:

Kando-Management: Een Innovatieve Aanpak in Bedrijfsbeheer

Definitie en Oorsprong: ‘Kando’, een Japans begrip dat vaak wordt vertaald als ’emotionele betrokkenheid’ of ‘het vermogen om diep geraakt te worden’, is in de context van bedrijfsbeheer de sleutel tot het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers zich emotioneel betrokken en geïnspireerd voelen.

Kernprincipes van Kando-Management:

 • Emotionele Connectie: Het opbouwen van een werkomgeving waarin medewerkers emotioneel geraakt en gemotiveerd worden.
 • Waardering en Erkenning: Het actief erkennen van individuele inspanningen en successen, wat leidt tot een positief zelfbeeld en verhoogde werktevredenheid.
 • Gemeenschapsgevoel: Het versterken van teamgeest en het gevoel van verbondenheid onder collega’s.

Toepassingen in de Werkpraktijk:

 • Dagelijkse Routines: Zoals de ‘Happy Speech’ en de ‘Warme Douche’, die bijdragen aan een positieve en ondersteunende bedrijfscultuur.
 • ‘Thank You’-Kaarten: Deze worden gebruikt om waardering te tonen en een cultuur van erkenning en dankbaarheid te bevorderen.
 • Teamactiviteiten: Denk aan gezamenlijke lunches, teamuitjes en maatschappelijke activiteiten die de onderlinge banden en het gemeenschapsgevoel versterken.

Voordelen:

 • Verhoogde Werktevredenheid: Door een emotionele verbondenheid met het werk ontstaat er vaak meer betrokkenheid en tevredenheid.
 • Betere Teamprestaties: Een positieve werksfeer stimuleert hogere productiviteit en verbeterde teamprestaties.
 • Lagere Verloopratio: Een sterke emotionele connectie met het werk kan leiden tot minder personeelsverloop.

Uitdagingen:

 • Cultuurverschillen: Wat als positief wordt ervaren, kan verschillen tussen culturen.
 • Balans Vinden: Het is essentieel om een evenwicht te vinden tussen emotionele betrokkenheid en professionele grenzen.

Extra Activiteiten voor Teamgeest en Maatschappelijke Betrokkenheid:

 • Happy Lunch: Maandelijkse informele bijeenkomsten waarbij medewerkers samen lunchen.
 • Gezamenlijk Trainen voor Marathons: Een initiatief dat collega’s aanmoedigt om samen te trainen voor marathons of andere sportevenementen.
 • Community Cleanup: Activiteiten waarbij medewerkers de omgeving van het kantoor schoonhouden, wat de Lean-principes van orde en netheid naar de gemeenschap uitdraagt.

Deze activiteiten versterken niet alleen de teamgeest en de gezondheid van medewerkers, maar dragen ook bij aan een positieve bedrijfscultuur en maatschappelijke betrokkenheid. Samen trainen voor marathons is bijvoorbeeld een effectieve manier om collega’s te motiveren en te verbinden, terwijl het tegelijkertijd de gezondheid en het welzijn van medewerkers bevordert.

Lean in de Praktijk: Een Kijkje in de Dagstart bij Teppen Restaurant

De intensiteit van de dagstart bij Teppen restaurant was overweldigend. Het doel was om energie te geven aan de medewerkers, zodat zij deze positieve energie konden doorgeven aan hun klanten.

Een interessante observatie was de manier waarop ‘dankjewel’ werd gezegd. Het was niet zomaar een woord, maar een overdracht van energie. Het idee is dat wanneer je ‘dankjewel’ zegt, je dit doet met intensiteit en gevoel, waardoor de waardering op een dieper niveau wordt gevoeld.

Bij Teppen Restaurant wordt de dagstart benaderd met een unieke en inspirerende methode die zowel de persoonlijke als professionele groei van de medewerkers stimuleert:

Leidinggevende: Meditatie en Visualisatie

De dagstart bij Teppen Restaurant begon met een door de leidinggevende geleide korte meditatie. Medewerkers werden aangemoedigd hun ogen te sluiten en zich te concentreren op positieve visualisaties. Ze dachten na over hun successen, toekomstige doelen, mensen die hen gelukkig maken, wat hen vreugde brengt en hun langetermijndoelen. Deze oefening hielp medewerkers om zich te centreren en zich te focussen op hun persoonlijke en professionele aspiraties.

Medewerkerronde: Delen en Uitdrukken

Na de meditatie was er een ‘Medewerkerronde’, waarin iedereen de gelegenheid kreeg om te delen waarin zij het beste wilden worden en hoe zij een verschil wilden maken in de wereld. Opvallend was de creatieve methode om de beurt te geven: de persoon die het hardst en meest intensief kon schreeuwen, kreeg het woord. Deze energieke en speelse benadering stimuleerde enthousiasme en betrokkenheid onder de medewerkers.

Doelen voor de Dag

Vervolgens deelde elke medewerker zijn of haar specifieke doel voor die dag. Dit zorgde voor een duidelijke focus en hielp iedereen om gericht te blijven op hun taken en persoonlijke ontwikkeling.

Peptalk door de Leidinggevende

De sessie werd afgesloten met een motiverende peptalk door de leidinggevende. Deze peptalk was bedoeld om het team te inspireren en te motiveren voor de komende werkdag. Het versterkte het gemeenschapsgevoel en de toewijding aan het leveren van uitstekende service.

Deelname en Procesuitleg

Het restaurant opende om 17:00 uur, maar de dagstart begon al om 16:30 uur. Deze tijd werd ook gebruikt om nieuwe medewerkers of bezoekers, zoals wij, het proces en de betekenis achter elke activiteit uit te leggen.

Deze aanpak bij Teppen Restaurant illustreert een diepe betrokkenheid bij zowel de persoonlijke groei van de medewerkers als bij het creëren van een sterk en gemotiveerd team. Het bevordert een cultuur waarin individuele doelen en teamdoelen worden gewaardeerd en nagestreefd, wat bijdraagt aan zowel de persoonlijke tevredenheid als de algehele bedrijfsprestaties.

Na deze dagstart was mijn energieniveau ongekend hoog. Ik voelde me opgeladen en had het gevoel dat ik tot in de late uurtjes door kon gaan.

Deze ervaringen bij Oishi Accounting en Teppen Restaurant tonen de kracht van een goed georganiseerde en doordachte dagstart. Het benadrukt hoe belangrijk het is om niet alleen de taken voor de dag te bespreken, maar ook om aandacht te besteden aan persoonlijke groei, teamgeest en emotionele energie.

Deze praktijken kunnen een bron van inspiratie zijn voor het toepassen van vergelijkbare technieken in je eigen organisatie.

 

Vervolg van de Lean Studiereis in Japan: Inzichten van Dag 5.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank