Kennisbank

Lean Startup: Denk Groot, Begin Klein

Wat is de Lean Startup-methode?

De Lean Startup-methode is een aanpak om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen onder omstandigheden van grote onzekerheid. Deze methode biedt een raamwerk voor ondernemers om snel te ontdekken of hun product levensvatbaar is door middel van klantfeedback en een Minimum Viable Product (MVP). Hierdoor kunnen ondernemers meetbare voorspellingen doen en beter geïnformeerde beslissingen nemen.

Hoe is de Lean Startup-methode ontstaan?

Eric Ries combineerde de principes van lean manufacturing met innovatie in zijn boek “De Lean Startup”. Lean manufacturing richt zich op het benutten van de kennis en creativiteit van medewerkers, just-in-time productie, foutloos produceren, klantwaarde en continue verbetering. Ries paste deze principes toe op innovatie om een flexibele en efficiënte methode te ontwikkelen voor het opbouwen van succesvolle startups.

Kernconcepten van de Lean Startup-methode

 1. Gevalideerd Leren: Door middel van directe feedback en experimenten leren wat klanten echt willen, zodat je een product ontwikkelt dat aan de marktbehoeften voldoet.
 2. Build-Measure-Learn Cyclus: Het proces van het bouwen van een Minimum Viable Product (MVP), het meten van de prestaties in de markt, en leren van de feedback om het product te verbeteren.
 3. Minimum Viable Product (MVP): De eenvoudigste versie van een product die snel kan worden gelanceerd om aannames te testen en het leerproces te starten met minimale investeringen.
 4. Aanpassen of Volharden: Beslissen op basis van de feedback van het MVP of je de huidige strategie moet aanpassen of doorgaan op de ingeslagen weg.
 5. Actiemetingen vs. Schijnmetingen: Gebruik van metingen die daadwerkelijk beslissingen kunnen sturen (actiemetingen) in plaats van metingen die alleen voor de show zijn (schijnmetingen).

Geschiktheid van de Lean Startup-methode

De Lean Startup-methode is niet alleen geschikt voor ondernemers en nieuwe bedrijven, maar kan worden toegepast in elke organisatie, ongeacht de grootte of ouderdom. Het doel is om ideeën om te zetten in producten en innovatieve oplossingen te bedenken en te testen.

De vijf principes van de Lean Startup-methode

 1. Iedereen is Ondernemer: Iedereen met een idee dat onder grote onzekerheid wordt ontwikkeld, kan als ondernemer worden beschouwd.
 2. Ondernemerschap is management: Een startup is een instelling die specifieke managementvaardigheden vereist, gericht op het navigeren van grote onzekerheid.
 3. Gevalideerde Leerprocessen: Het doel van een startup is om te leren hoe een duurzaam bedrijf opgebouwd kan worden, niet alleen om producten te maken of winst te genereren.
 4. Bouwen-Meten-Leren: Het proces van ideeën omzetten in producten, meten hoe klanten reageren en leren of aanpassingen nodig zijn.
 5. Innovatie Administreren en Meten: Het meten van voortgang, definiëren van mijlpalen en prioriteren van werk om innovatie te beheren en te bewijzen.

Stappenplan voor de Lean Startup-methode: Denk groot en begin klein

 1. Ophakken en Experimenteren
  • Verdeel de overkoepelende visie in kleinere, behapbare elementen.
  • Experimenteer met elk element afzonderlijk.
  • Elk experiment moet een product zijn dat direct getest kan worden.
 2. Feedback en Voice of the Customer (VOC)
  • Verzamel continu feedback van klanten.
  • Gebruik deze feedback om de bouw-meet-leer cyclus te optimaliseren.
 3. Strategie Toetsen
  • Test aannames zo snel mogelijk.
  • Zorg voor een goed begrip van klantproblemen en pas de MVP aan op basis van deze inzichten.
 4. Minimum Viable Product (MVP) / Minimaal Levensvatbaar Product (MLP)
  • Begin het leerproces met een MLP om snel feedback te krijgen.
  • Verfijn en verbeter op basis van deze feedback.
 5. Van MLP tot Innovatie-Accounting
  • Meet de voortgang en stel de strategie bij.
  • Beslis op basis van de metingen of je moet bijstellen of doorgaan met de huidige aanpak.

Creëren van een Innovatiehub

 1. Splittest-Experimenten
  • Zet experimenten op die specifieke onderdelen of klantsegmenten beïnvloeden.
  • Hetzelfde team voert het experiment van begin tot eind uit.
 2. Tijdsduur van Experimenten
  • Experimenteer voor een beperkte tijd om snel feedback te verzamelen.
  • Vermijd langdurige processen.
 3. Beperking van Invloed
  • Beperk de invloed van experimenten om risico’s te minimaliseren.
  • Meet nauwkeurig hoe veranderingen klanten beïnvloeden.
 4. Gestandaardiseerde Metrics
  • Gebruik gestandaardiseerde metrics voor consistente evaluaties.
  • Identificeer successen en mislukkingen.
 5. Uniforme Meetmethoden
  • Zorg voor consistente meetmethoden voor betrouwbare data-analyse.
  • Vergelijk resultaten tussen verschillende experimenten.
 6. Klantreacties Monitoren
  • Houd metingen en klantreacties bij gedurende het experiment.
  • Stop het experiment als er iets misgaat.

Door dit stappenplan te volgen, kunnen startups en organisaties efficiënter en succesvoller worden door continu te leren en aan te passen. Het opzetten van een innovatiehub kan teams helpen om vrijer en effectiever te experimenteren, wat leidt tot duurzame innovatie en een betere voorbereiding op toekomstige uitdagingen.

Conclusie

De Lean Startup-methode helpt startups en organisaties om efficiënter en succesvoller te worden door gebruik te maken van continue feedback en aanpassing. De methode biedt een raamwerk voor het snel testen en valideren van ideeën, waardoor bedrijven sneller kunnen leren en verbeteren. Het opzetten van een innovatiehub, zoals beschreven, bevat elementen van de Lean Startup-methode en is vooral nuttig in de fase van experimenteren en leren. Door te werken in een innovatiehub kunnen teams experimenten uitvoeren zonder de beperkingen van traditionele methoden, wat resulteert in een duurzame cultuur van innovatie. Deze aanpak stelt bedrijven in staat flexibel te blijven en voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen, waardoor ze beter kunnen inspelen op de behoeften van hun klanten en markttrends. Kortom, de Lean Startup-methode, gecombineerd met een innovatiehub, vormt een strategie om continu te verbeteren, te innoveren en succesvol te zijn in een dynamische markt.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank