Kennisbank

Lean en het Toyota Production System (TPS)

Lean en het Toyota Production System (TPS): De basis voor continue verbetering

De basis van Lean zoals we het hedendaags kennen heeft zijn oorsprong in het Toyota Production System (TPS). TPS werd ontwikkeld door Elji Toyoda, Kiichiro Toyoda en Taiichi Ohno. Lean en TPS richten zich op twee pijlers:

 1. Just in Time: Snelheid van leveren
 2. Jidoka: Foutloos leveren

Pijler 1: Just in Time

Just in Time staat voor het krijgen wat je nodig hebt, op het juiste tijdstip en in de juiste hoeveelheid. Dit principe geldt zowel voor interne als externe klanten. Met andere woorden: organiseer de processen met korte doorlooptijden. De hoofdelementen van Just in Time zijn: One Piece Flow, Pull productie en produceren volgens Takttijd.

Taiichi Ohno staat bekend als de bedenker van de 7 Lean verspillingen (Muda) en baseerde dit op de volgende uitspraak: “Iedere medewerker moet weten weten welke waarde hij voor de klant toevoegt. Alle andere activiteiten stop je mee”. De eerste stap naar het toepassen van Lean is te leren de verspillingen in processen te identificeren. Taiichi Ohno kwam met 7 verspillingen (de achtste verspilling is er later bijgekomen).

Verspillingen (Muda):

 1. Overproductie
 2. Wachten
 3. Transport
 4. Overbewerken
 5. Opslag
 6. Beweging
 7. Defecten
 8. Niet benutten van talent van medewerkers

TIMWOODS is een ezelsbruggetje om de verspillingen te onthouden:

 1. T = TRANSPORT
 2. I = INVENTORY
 3. M = MOTION
 4. W= WAITING
 5. O = OVERPRODUCTION
 6. O = OVERPROCESSING
 7. D= DEFECTS
 8. S = SKILLS

Muda, Mura en Muri

Naast de verspillingen Muda kent Lean ook Mura en Muri.

Mura is variatie in processen. Bij Mura gaat het om variatie / onregelmatigheid in processen waardoor er geen flow ontstaat (onbalans). Bijvoorbeeld in een deel van het proces loopt het allemaal soepel, maar bij een ander proces zijn veel problemen waardoor het niet loopt. Hollen en stilstaan en brandjes blussen is hier een mooi voorbeeld van.

Muri betekent inspannend werk. Bijvoorbeeld overbelasting van mens of machine. Werknemers die te vaak en te lang moeten overwerken of te veel taken verrichten dan gezond is. Machines die structureel overbelast worden gaan op den duur kapot.

Muda, Mura en Muri worden in de Lean Green Belt training uitgebreid behandeld.

Pijler 2: Jidoka

Jidoka staat voor het inbouwen van kwaliteit en heeft alles te maken met het voorkomen van fouten. Als er tijdens het productieproces tóch nog niets verkeerd gaat, stopt het werk:

 • Machines schakelen zichzelf (autonomatie) uit
 • Medewerkers kunnen de lijn stopzetten om fouten te herstellen

Alles om te voorkomen dat er fouten doorgegeven worden aan het volgende proces of naar de klant en het streven naar perfectie. Eiji Toyoda verfijnde het proces van ‘stop the line’. De productielijn stopt wanneer er zich een fout voordoet. Op deze manier worden fouten direct opgelost.

De filosofie van Jidoka zegt dat de persoon die werk produceert binnen een bepaalde stap de verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit van de taak die hij uitvoert. Als er een probleem is, is die persoon verantwoordelijk voor het oplossen ervan.

Lean en het Toyota Production System (TPS) vormen samen de basis voor continue verbetering en een succesvolle bedrijfsvoering. Door het toepassen van de Lean-principes zoals Just in Time, Jidoka, Muda, Mura en Muri, kan een organisatie efficiënter en effectiever werken, de kwaliteit van haar producten en diensten verbeteren en de klanttevredenheid verhogen.

Wil je meer weten over deze Lean-begrippen en je certificeren? Volg dan de Lean Green Belt training of een van onze online Lean trainingen. Dit zal je helpen om een beter begrip te krijgen van de Lean-filosofie en je in staat stellen om de Lean-mindset in jouw organisatie te implementeren, wat leidt tot blijvend succes en groei.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank