Kennisbank

Nieuwe Verspillingen in het Lean Tijdperk

Een infographic met de titel "Lean Management's New Wastes", gepresenteerd door LEAN.nl. De afbeelding toont een prullenbak met daarin de getekende figuur van een octopus, wat symboliseert dat verspilling op vele gebieden tegelijk kan optreden. Om de prullenbak heen zijn acht gekleurde notities met tekst die elk een nieuwe vorm van verspilling binnen Lean management identificeren: 1) Digitale Verspilling: overmatig gebruik van e-mails en het onderhouden van onnodige digitale bestanden. 2) Informatieverspilling: te veel of te weinig informatie, en foutieve informatie. 3) Ruimteverspilling: het inefficiënte gebruik van fysieke en virtuele ruimte. 4) Flexibiliteitsverspilling: organisaties die vastzitten in starre processen en structuren. 5) Tijdverspilling: zich concentreren op urgente maar niet belangrijke taken. 6) Het verkeerde product produceren: efficiënt produceren van een product dat niet voldoet aan de behoeften van de klant. 7) Niet-toereikende systemen: systemen of software die nauwelijks worden gebruikt. 8) Energie en water: het bewust omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Elk van deze punten wordt weergegeven in een levendige kleur en benadrukt de belangrijke elementen van Lean gericht op het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van waarde.

De nieuwe Lean verspillingen

In de dynamische wereld van vandaag, waar technologische vooruitgang en veranderende bedrijfsomgevingen de norm zijn, speelt Lean management een belangrijke rol bij het sturen van organisaties naar efficiëntie en effectiviteit. Lean-principes, oorspronkelijk ontwikkeld in de productie-industrie, zijn universeel toegepast in verschillende sectoren, inclusief dienstverlening, gezondheidszorg, en IT. Echter, met de opkomst van nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence (AI), en de toenemende digitalisering van de werkplek, is het essentieel dat Lean management zich ook ontwikkelt. Dit betekent het identificeren en aanpakken van nieuwe verspillingen die relevant zijn voor de huidige werk- en leefomgeving.

De Evolutie van Verspillingen

Traditioneel focust Lean op de ‘zeven of acht verspillingen’ die processen kunnen vertragen, kosten verhogen, en waardevermindering voor de klant veroorzaken. Deze omvatten verspillingen zoals overproductie, wachttijd, transport, overprocessing, voorraad, beweging, defecten, en soms wordt talent ook erkend als een verspilling. Maar naarmate de wereld verandert, doen de vormen van verspilling dat ook. Laten we de nieuwe verspillingen die relevant zijn in ons digitale tijdperk verkennen.

1: Digitale Verspilling

De digitale revolutie heeft ons leven op veel manieren verbeterd, maar heeft ook nieuwe vormen van verspilling geïntroduceerd. Overmatig gebruik van e-mails, het onderhouden van onnodige digitale bestanden, en het verbruiken van digitale opslag en rekenkracht zonder duidelijke noodzaak, verminderen de efficiëntie. Het optimaliseren van digitale workflows en het regelmatig opruimen van digitale ruimtes zijn essentiële stappen naar een Lean digitale omgeving.

2: Informatieverspilling

In onze informatiegedreven wereld kan zowel het gebrek aan als het teveel aan informatie leiden tot inefficiënties. Het niet beschikbaar hebben van cruciale informatie wanneer nodig kan resulteren in fouten en herwerk, terwijl informatie-overload kan leiden tot analyseverlamming. Het creëren van effectieve informatieflows en het waarborgen van toegang tot relevante, accurate informatie op het juiste moment is essentieel.

3: Ruimteverspilling

Het inefficiënte gebruik van fysieke en virtuele ruimte is een andere moderne verspilling. Dit omvat alles van de indeling van een kantoor tot hoe digitale werkruimtes worden georganiseerd. Het heroverwegen van hoe ruimtes worden gebruikt en het elimineren van onnodige bezetting van zowel fysieke als digitale ruimtes kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in efficiëntie en productiviteit.

4: Flexibiliteitsverspilling

De hedendaagse markt vereist dat organisaties flexibel en wendbaar zijn, in staat om snel te reageren op veranderingen. Organisaties die vastzitten in starre processen en structuren missen de mogelijkheid om te innoveren en zich aan te passen, wat leidt tot verloren kansen en potentieel.

5: Tijd

Stephen Covey benadrukt in ‘The 7 Habits of Highly Effective People’ het belang van het juist besteden van onze tijd. Verspilling van tijd, door zich te concentreren op urgente maar niet belangrijke taken, ondermijnt onze effectiviteit en verhindert ons om te focussen op wat werkelijk waarde toevoegt.

6: Het Verkeerde Product Produceren

Het efficiënt produceren van een product dat niet voldoet aan de behoeften of wensen van de klant is een duidelijke verspilling. Dit benadrukt het belang van het eerste Lean-principe: waarde wordt bepaald door de klant.

7: Niet-toereikende Systemen

Veel organisaties hebben te maken met systemen of software die nauwelijks worden gebruikt. Door verspillingen te elimineren voordat processen worden geautomatiseerd, voorkom je dat inefficiënties worden ingebakken in de bedrijfsvoering.

8: Energie en Water

Het bewust omgaan met natuurlijke hulpbronnen zoals elektriciteit, water, en andere materialen is een essentiële overweging in Lean management. Kleine acties, zoals het uitzetten van lichten of het kiezen voor duurzamere opties, kunnen op grote schaal een aanzienlijke impact hebben.

Het ultieme doel van het identificeren en aanpakken van deze nieuwe verspillingen blijft ongewijzigd: het maximaliseren van waarde voor de klant door minimalisatie van verspilling. Dit vereist een constante evaluatie en aanpassing van processen om niet alleen te voldoen aan de traditionele Lean-principes, maar ook aan de uitdagingen en kansen van de moderne wereld. Lean is niet langer alleen een managementstrategie; het is een noodzakelijke aanpak voor duurzaam succes in een steeds veranderende wereld.

Wil je meer leren over verspillingen in processen? De online Lean Green Belt training is dan geschikt voor jou.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank