Kennisbank

Optimaliseer jouw bedrijfsfinanciën met Activity Based Costing (ABC) en Lean

Activity Based Costing (ABC) en Lean

Wil je ervoor zorgen dat jouw bedrijf financieel gezond en winstgevend blijft? Dan is het tijd om Activity Based Costing (ABC) in combinatie met Lean toe te passen. Met ABC krijg je een gedetailleerd inzicht in de kostenstructuur van je bedrijf, zodat je beter kunt begrijpen waar je geld naartoe gaat en waar je kunt besparen. Lean helpt je vervolgens om deze inzichten te gebruiken om verspillingen te elimineren en je processen te stroomlijnen.

Wat is Activity Based Costing (ABC)?

ABC is een kostprijsberekeningsmethode die rekening houdt met verschillende activiteiten en processen binnen je organisatie. Door de kosten toe te wijzen aan specifieke activiteiten, krijg je een nauwkeurig beeld van hoeveel elke activiteit bijdraagt aan de totale kosten van je producten of diensten.

Met dit inzicht kun je de efficiëntie van je bedrijfsprocessen verbeteren en de kosten verlagen. Je kunt de resources beter toewijzen en prioriteiten stellen op basis van de waarde die elke activiteit toevoegt. Kortom, ABC stelt je in staat om je bedrijfsfinanciën te optimaliseren en je winstgevendheid te vergroten.

Voordelen van Activity Based Costing in een Lean omgeving

Het toepassen van Activity Based Costing biedt verschillende voordelen voor bedrijven. Ten eerste biedt het een gedetailleerd inzicht in de kostenstructuur, waardoor bedrijven beter kunnen begrijpen waar hun geld naartoe gaat. Door de kosten toe te wijzen aan specifieke activiteiten, kunnen bedrijven identificeren welke activiteiten de meeste kosten met zich meebrengen en welke activiteiten juist efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast helpt ABC bedrijven om hun middelen beter toe te wijzen en prioriteiten te stellen op basis van de waarde die elke activiteit toevoegt. Door het identificeren van niet-waarde toevoegende activiteiten, kunnen bedrijven deze activiteiten verminderen of elimineren, waardoor ze kosten besparen en hun operationele efficiëntie verbeteren.

Een ander voordeel van ABC is dat het bedrijven in staat stelt om de juiste prijzen voor hun producten of diensten vast te stellen. Doordat de kosten nauwkeurig worden toegewezen aan activiteiten, kan de prijsbepaling gebaseerd worden op de werkelijke kosten en niet op schattingen of aannames. Dit helpt bedrijven om winstgevende prijzen vast te stellen en concurrentievoordeel te behalen.

Activity Based Costing versus traditionele kostentoewijzing

Activity Based Costing verschilt op verschillende manieren van traditionele kostentoewijzing. Bij traditionele kostentoewijzing worden kosten meestal toegewezen op basis van directe arbeid of machine-uren. Dit kan leiden tot onnauwkeurige kostenberekeningen, omdat het geen rekening houdt met andere activiteiten die indirecte kosten met zich meebrengen.

ABC daarentegen houdt rekening met verschillende activiteiten en processen binnen een organisatie. Het verdeelt kosten op basis van de werkelijke activiteiten die kosten met zich meebrengen, waardoor een nauwkeuriger beeld ontstaat van de kostenstructuur.

Een ander verschil is dat traditionele kostentoewijzing meestal eenvoudiger is en minder gedetailleerde informatie biedt over de kostenstructuur. ABC daarentegen biedt een gedetailleerd inzicht in de kosten van elke activiteit, waardoor bedrijven beter kunnen begrijpen waar hun geld naartoe gaat.

Het proces van Activity Based Costing

De implementatie van Activity Based Costing omvat verschillende stappen. Hieronder volgt een overzicht van het proces:

  1. Identificeren van activiteiten en kosten: De eerste stap bij het implementeren van ABC is het identificeren van de verschillende activiteiten binnen een organisatie. Dit kan variëren van productieprocessen tot administratieve taken. Het is belangrijk om alle activiteiten te identificeren die kosten met zich meebrengen, zowel direct als indirect.
  2. Toewijzen van kosten aan activiteiten: Nadat de activiteiten en kosten zijn geïdentificeerd, moeten de kosten worden toegewezen aan de bijbehorende activiteiten. Dit gebeurt meestal op basis van een kostenpool, waarbij kosten worden verzameld die verband houden met een specifieke activiteit. De kosten worden vervolgens verdeeld over de activiteiten op basis van een kostendriver, een maatstaf die de relatie tussen de kosten en de activiteit weergeeft.
  3. Toewijzen van activiteiten aan producten of diensten: Na het toewijzen van kosten aan activiteiten, moeten de activiteiten worden toegewezen aan de producten of diensten van het bedrijf. Dit wordt vaak gedaan op basis van een kostendriver die de relatie tussen de activiteit en het product of de dienst weergeeft. Hierdoor kunnen bedrijven de werkelijke kosten van elk product of elke dienst berekenen.
  4. Analyseren van ABC-data: Na het voltooien van de vorige stappen, is het tijd om de verzamelde gegevens te analyseren. Dit omvat het evalueren van de kosten van elke activiteit, het identificeren van inefficiënties en het identificeren van mogelijkheden voor kostenbesparing. Door de ABC-data te analyseren, kunnen bedrijven inzicht krijgen in de factoren die de kosten beïnvloeden en gerichte maatregelen nemen om de efficiëntie te verbeteren en kosten te verlagen.
  5. Beslissingen nemen op basis van ABC-data: De laatste stap in het proces is het nemen van beslissingen op basis van de verkregen informatie uit ABC. Dit kan het herontwerpen van processen om inefficiënties te verminderen, kosten te verlagen en de winstgevendheid te vergroten omvatten.

Conclusie

Door Activity Based Costing te combineren met Lean principes, kun je niet alleen de kostenstructuur van je bedrijf beter begrijpen, maar ook actief werken aan het verbeteren van je bedrijfsprocessen. Dit leidt tot kostenbesparingen, verbeterde efficiëntie en verhoogde winstgevendheid. Ontdek vandaag nog hoe je ABC en Lean kunt implementeren in jouw bedrijf en verbeter de financiële gezondheid van je organisatie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank