Kennisbank

Stappenplan Voor Het Faciliteren Van Workshops

 

Het faciliteren van succesvolle workshops: Een stapsgewijze aanpak

In dit stuk bespreken we de kunst van het faciliteren van workshops en bieden we een stappenplan om effectieve workshops te organiseren die interactie en samenwerking stimuleren.

Als facilitator ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en begeleiden van workshops die de creativiteit en kennis van de deelnemers benutten. Het doel is om een omgeving van co-creatie te creëren, waarin de deelnemers samenwerken om tot effectieve oplossingen te komen.

Een belangrijk aspect van het faciliteren van workshops is het balanceren tussen divergeren en convergeren. Divergeren betekent het verzamelen van zo veel mogelijk ideeën, terwijl convergeren het proces is waarbij de groep een selectie maakt en keuzes maakt uit de gepresenteerde ideeën.

Stappenplan voor het faciliteren van workshops:

  1. Verkennen: Breng in kaart wat er speelt, wat het echte probleem is en wie er direct of indirect bij betrokken zijn. Identificeer de kernvragen, thema’s en het beoogde eindresultaat van de workshop. Bepaal ook de rol van de opdrachtgever en de betrokken stakeholders.
  2. Voorbereiden: Selecteer de deelnemers op basis van het doel, de kernvragen en de onderwerpen. Bepaal welke werkvormen je gaat gebruiken en regel alle benodigde materialen en faciliteiten. Verfijn de agenda en planning van de workshop en nodig de deelnemers uit.
  3. Faciliteren: Begeleid de workshop zelf, waarbij je aandacht besteedt aan kennismaking, verdieping in het onderwerp, samenvatting van de resultaten, visualisatie van de resultaten, bespreking van het vervolg en het maken van een actielijst. Zorg ervoor dat de opdrachtgever de workshop opent en afsluit.
  4. Vastleggen: Maak de resultaten zichtbaar voor alle deelnemers, bijvoorbeeld door een storyboard te maken. Verwerk foto’s in je verslag om de workshop op een visueel aantrekkelijke manier vast te leggen.
  5. Vervolg organiseren: Communiceer de resultaten van de workshop en zorg voor actie en vervolgafspraken. Plan indien nodig een nieuwe workshop om het proces voort te zetten.

Het faciliteren van workshops is een vaardigheid die je ontwikkelt door ervaring en oefening. Door deze stappen te volgen en je te blijven verdiepen in het vakgebied, kun je effectieve workshops organiseren die de samenwerking, creativiteit en probleemoplossing binnen je team of organisatie bevorderen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank