Kennisbank

0-Meting Cultuur

Wat is een 0-Meting Cultuur?

0-Meting Cultuur is een analysemethodiek gericht op het evalueren van de huidige organisatiecultuur, met name hoe deze de Lean-principes toepast. Dit dient als een basis voor het identificeren van verbetermogelijkheden en het bevorderen van een cultuur die voortdurende verbetering omarmt.

Overzicht:

De methodiek helpt organisaties hun vertrekpunt te bepalen in termen van Lean-bewustzijn en -integratie. Het proces volgt een gestructureerde benadering, verdeeld in vijf fasen, die elk een specifiek aspect van de organisatiecultuur en haar adoptie van Lean-principes belichten.

Fasen van Implementatie

 1. Initiëren:
  In deze beginfase ligt de focus op het creëren van bewustzijn rondom Lean-principes. Het betrekken van het management en het opbouwen van Lean-awareness zijn cruciale stappen om de basis te leggen voor verdere ontwikkeling.
 2. Definiëren:
  Overgang van een ad-hoc benadering naar een gedefinieerde en gestructureerde manier van werken. Procesverbeteringen worden geïnitieerd op kleinschalige niveaus, zoals binnen specifieke afdelingen.
 3. Managen:
  In deze fase wordt serieus aandacht besteed aan Key Performance Indicators (KPI’s). Het management begint de waarde en rol van Lean te begrijpen en te waarderen. Lean-tools en -methodologieën worden geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden.
 4. Leiden:
  Lean-principes worden een integraal onderdeel van de organisatiecultuur. De nadruk verschuift van management naar leiderschap, met een focus op proactieve verbetering en betrokkenheid van alle medewerkers.
 5. Optimaliseren:
  In de hoogste fase wordt Lean gezien als meer dan alleen een set van tools; het is een fundamenteel onderdeel van de organisatiecultuur en denkwijze. Continue verbetering en optimalisatie zijn diep geworteld in alle organisatorische activiteiten.

Doel

Het doel van de 0-Meting Cultuur is het bieden van een duidelijk beeld van waar een organisatie staat in haar Lean-reis. Door elk van deze fasen systematisch te doorlopen, kunnen organisaties hun processen verfijnen, efficiëntie verhogen en een duurzame cultuur van continue verbetering ontwikkelen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank