Kennisbank

2.5 Model van Jeffrey Liker

Wat is het 2.5 Model van Jeffrey Liker?

Het 2.5 Model van Jeffrey Liker is een benadering binnen Lean en Lean Six Sigma die sterk de nadruk legt op training en educatie als essentiële componenten voor een succesvolle implementatie en het onderhoud van Lean-principes binnen een organisatie. Dit model richt zich op het ontwikkelen van een diepgaand begrip en vaardigheden in specifieke gebieden die kritiek zijn voor het realiseren van continue verbetering.

Kern Trainingsgebieden van het 2.5 Model

 1. Denken vanuit Klantwaarde:
  Training gericht op het begrijpen van wat klanten echt belangrijk vinden en hoe waarde kan worden toegevoegd vanuit hun perspectief. Deze opleiding helpt medewerkers om klantgericht te denken en te handelen.
 2. Leren Herkennen van Verspillingen:
  Opleiding gericht op het identificeren van de acht soorten verspilling in processen, variërend van overproductie tot onnodige bewegingen, en strategieën om deze verspillingen te elimineren.
 3. 5 x Waarom:
  Een probleemoplossingstechniek die het stellen van ‘waarom’-vragen aanmoedigt om de hoofdoorzaak van een probleem te achterhalen, wat dieper gaat dan alleen de symptomen.
 4. Kernoorzaken-analyse:
  Training gericht op het vinden van de fundamentele oorzaak van problemen, wat leidt tot meer duurzame oplossingen in plaats van tijdelijke fixes.
 5. Werken met Standaarden:
  Opleiding in het bevorderen van consistentie en efficiëntie in processen door het gebruik van gestandaardiseerde werkwijzen die helpen om de kwaliteit te waarborgen en variabiliteit te verminderen.
 6. Oplossingen Uitproberen (Proberen/Mislukken/Succes):
  Het aanmoedigen van een experimentele aanpak voor probleemoplossing, waarbij teams iteratief mogelijke oplossingen testen en aanpassen, leert medewerkers om van fouten te leren en innovatieve oplossingen te vinden.
 7. Kaizen, het Kan Altijd Beter:
  Opleiding in de kunst van continue verbetering, waarbij teams en individuen worden aangemoedigd om constant naar manieren te zoeken om processen te verbeteren en uit te blinken in hun werk.

Doel van het Model

Het 2.5 Model is erop gericht een cultuur van continue verbetering te bevorderen door middel van uitgebreide training en bewustwording. Deze benadering zorgt ervoor dat alle medewerkers de tools en kennis hebben om effectief bij te dragen aan Lean-initiatieven, waardoor de algehele productiviteit en kwaliteit binnen de organisatie toenemen.

Door deze gerichte training en educatie kunnen organisaties een robuuste basis leggen voor duurzame Lean-praktijken die niet alleen de efficiëntie verhogen, maar ook een positieve impact hebben op de werktevredenheid en klanttevredenheid.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank