Kennisbank

4 P-model van Jeffrey K. Liker

Wat is het 4 P-model van Liker (The Toyota Way)?

Het 4 P-model van Liker is een raamwerk ontwikkeld door Jeffrey K. Liker, bekend van zijn boek “The Toyota Way”. Dit model biedt een gestructureerde aanpak voor het begrijpen en implementeren van Lean denken en cultuur binnen organisaties. Het model is opgebouwd uit vier essentiële componenten, elk vertegenwoordigd door een ‘P’, die samen de kern vormen van Lean management.

De Vier P’s van het Model

 1. Philosophy (Filosofie – Lange Termijn):
  • Dit fundament van het model benadrukt het belang van een langetermijnvisie over korte-termijnwinst. Het bevordert het creëren van een cultuur waar continue verbetering en leren centraal staan, wat essentieel is voor duurzaam succes.
 2. People (Mensen – Procesverspillingen):
  • Dit aspect focust op zowel het elimineren van verspillingen in processen als de ontwikkeling van medewerkers. Het toepassen van de 3MU-methodologie (Muda, Mura, Muri) is hier vaak onderdeel van, gericht op het minimaliseren van verspilling en het optimaliseren van de efficiëntie.
 3. Partners (Personen en Partners):
  • Dit element gaat over het opbouwen van sterke relaties met leveranciers en andere externe partners. Het doel is om deze partners te integreren in hetzelfde ecosysteem van continue verbetering, wat leidt tot betere prestaties en minder verspilling in de gehele toeleveringsketen.
 4. Problem Solving (Problemen Oplossen):
  • Dit is het operationele deel van het model, waar praktische Lean tools zoals Kaizen, Six Sigma, en de 5 Whys gebruikt worden om problemen systematisch te identificeren en op te lossen. Deze tools helpen bij het ontwikkelen van effectieve oplossingen en het voortdurend verbeteren van processen.

Toepassing en Belang

Het 4 P-model biedt een holistische kijk op Lean management, waarbij niet alleen de nadruk ligt op tools en technieken, maar vooral ook op het belang van een ondersteunende cultuur en filosofie. Door deze integrale benadering helpt het model organisaties om een duurzame transformatie naar Lean-principes te ondergaan, wat resulteert in verbeterde efficiëntie, verhoogde medewerkertevredenheid, en sterkere bedrijfsresultaten.

Dit raamwerk is met name waardevol voor organisaties die streven naar een blijvende implementatie van Lean, waarbij de nadruk ligt op zowel de menselijke aspecten als de strategische en operationele elementen van bedrijfsvoering.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank