Kennisbank

5 Principes van Lean Thinking

Wat zijn de 5 Principes van Lean Thinking?

Lean Thinking is een raamwerk ontworpen om de kernideeën van Lean Management uit te dragen, gericht op het creëren van meer waarde voor de klant met minder verspilling. Deze vijf principes vormen samen een systematische benadering voor het verbeteren van processen en diensten binnen elke organisatie.

De Vijf Principes

 1. Value (Waarde):
  • Centraal in Lean Thinking staat de klant en diens behoeften. Dit principe benadrukt het belang van het begrijpen wat waardevol is voor de klant. Verbeterprocessen moeten zich focussen op activiteiten die direct waarde toevoegen vanuit het perspectief van de klant.
 2. Value Stream (Waardestroom):
  • Dit principe houdt zich bezig met het in kaart brengen van het volledige proces, van begin tot eind, gebruikmakend van Value Stream Mapping (VSM). Het doel is om duidelijk te identificeren welke stappen waarde toevoegen en welke stappen als verspilling worden gezien. Verspillende stappen worden zoveel mogelijk geëlimineerd of geminimaliseerd.
 3. Flow:
  • Het stroomlijnen van processen om ze soepeler te laten verlopen is het doel van dit principe. Het verminderen van onderbrekingen en vertragingen zorgt voor een efficiënte en continue doorstroming van producten of diensten naar de klant.
 4. Pull:
  • Dit principe stelt dat productie gedreven moet worden door de actuele vraag van de klant, in plaats van te vertrouwen op voorspellingen. Dit ‘pull-systeem’ helpt overproductie en de daarmee samenhangende opslagkosten te verminderen, en zorgt voor een meer responsieve productie.
 5. Perfection (Perfectie):
  • Het ultieme doel binnen Lean Thinking is om een proces te creëren dat zowel maximale waarde biedt aan de klant als vrij is van verspilling. Dit vereist een continu proces van toepassen en herzien van de eerste vier principes, met een streven naar constante verbetering en perfectie.

Implementatie en Impact

Door deze vijf principes toe te passen, kunnen organisaties een gestructureerde methode volgen voor continue verbetering. Het toepassen van Lean Thinking bevordert niet alleen efficiëntie en klanttevredenheid, maar stimuleert ook een cultuur van verbetering en innovatie. 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank