Kennisbank

5 Times Why (5 x Waarom)

Wat is de 5 Times Why-methode?

De 5 Times Why-methode is een eenvoudige en effectieve probleemoplossingstechniek die helpt om de kernoorzaak van een probleem te identificeren door herhaaldelijk de vraag ‘waarom?’ te stellen. Deze aanpak is bijzonder nuttig in processen waarbij diepgaande analyse vereist is om onderliggende problemen bloot te leggen.

Proces en Toepassing

 1. Eerste ‘Waarom?’:
  • Stel een initiële vraag die direct betrekking heeft op het probleem. Bijvoorbeeld: “Waarom is het productieproces vertraagd?”
 2. Tweede ‘Waarom?’:
  • Gebaseerd op het antwoord van de eerste vraag, stel je een tweede ‘waarom?’ vraag die dieper ingaat op de oorzaak. Bijvoorbeeld: “Waarom zijn de machine-onderdelen niet op tijd aangekomen?”
 3. Derde tot Vijfde ‘Waarom?’:
  • Blijf vragen stellen die voortbouwen op de vorige antwoorden. Elke vraag moet een laag dieper gaan om de oorzaken die aan het oppervlak liggen verder te onderzoeken en uiteindelijk de kernoorzaak te achterhalen.

Voorbeeld van Toepassing

 • 1e Waarom? – “Waarom is het productieproces vertraagd?”
  Antwoord: Omdat de machine onverwacht stopte.
 • 2e Waarom? – “Waarom stopte de machine onverwacht?”
  Antwoord: De machineonderdelen waren versleten en functioneerden niet goed.
 • 3e Waarom? – “Waarom waren de onderdelen versleten?”
  Antwoord: Ze zijn niet volgens het onderhoudsschema vervangen.
 • 4e Waarom? – “Waarom zijn ze niet volgens schema vervangen?”
  Antwoord: Het onderhoudsteam was niet op de hoogte van het schema.
 • 5e Waarom? – “Waarom was het onderhoudsteam niet op de hoogte?”
  Antwoord: Er was geen duidelijk communicatieproces over onderhoudsschema’s tussen de productie- en onderhoudsafdelingen.

Voordelen

 • Gerichte Probleemanalyse: Door dieper in te gaan op elke laag van een probleem, elimineert deze methode oppervlakkige antwoorden en zorgt voor een grondige analyse van de onderliggende oorzaken.
 • Effectievere Oplossingen: Begrijpen van de echte reden achter een probleem leidt tot meer gerichte en duurzame oplossingen.
 • Verbeterde Processen: Regelmatig gebruik van de 5 Times Why kan helpen om systemische problemen binnen een organisatie te identificeren en aan te pakken.

De 5 Times Why is een instrument voor elk team of individu dat streeft naar probleemoplossing en verbetering van processen. Het biedt een duidelijk pad voor het ontdekken van (soms verborgen) oorzaken van issues en bevordert een cultuur van kritisch denken en voortdurende verbetering.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank