Kennisbank

5 W + 1 H methode

Wat de 5 W + 1 H methode?

De 5 W + 1 H-methode is een veelgebruikte techniek voor probleemoplossing en informatieverzameling, die fundamentele vragen stelt om een uitgebreid en gedetailleerd begrip van een situatie, project of probleem te verkrijgen. Deze aanpak wordt breed toegepast in diverse velden zoals journalistiek, onderzoek, projectmanagement, en probleemoplossing.

De Zes Kernvragen

 1. Wie (Who):
  • Identificeert alle relevante personen die betrokken zijn bij de situatie. Dit omvat stakeholders, verantwoordelijken, en andere belanghebbenden. Vragen zoals “Wie zijn de direct betrokkenen?” en “Wie neemt de beslissingen?” zijn cruciaal.
 2. Wat (What):
  • Specificeert de acties, gebeurtenissen, of elementen die centraal staan. Het helpt om het probleem of het doel duidelijk te definiëren door te vragen: “Wat gebeurt er?” en “Wat is het beoogde resultaat?”
 3. Waar (Where):
  • Geeft de fysieke of geografische locatie aan waar de activiteiten plaatsvinden. Deze vraag is essentieel om de context van de situatie te begrijpen, zoals in “Waar vindt het probleem plaats?” of “Is de locatie van invloed op de situatie?”
 4. Wanneer (When):
  • Bepaalt het specifieke moment of de periode waarin de gebeurtenissen zich voordoen. Timing kan cruciaal zijn, bijvoorbeeld “Wanneer begon dit?” en “Is er een deadline?”
 5. Waarom (Why):
  • Zoekt naar de onderliggende oorzaken, redenen, of de noodzaak van een project of probleem. Dit helpt bij het ontrafelen van motieven of doelstellingen door vragen zoals “Waarom is dit belangrijk?” en “Waarom moet dit worden opgelost?”
 6. Hoe (How):
  • Beschrijft de methoden, processen, of acties die nodig zijn om het probleem aan te pakken of het doel te bereiken. Dit omvat strategieën en procedures, uitgelegd door vragen als “Hoe gaan we dit aanpakken?” en “Hoe kan dit effectief worden uitgevoerd?”

Toepassing en Voordelen

Door deze vragen systematisch te stellen en te beantwoorden, kunnen teams en individuen een grondig begrip van hun projecten en uitdagingen ontwikkelen. Dit resulteert in effectievere planning, diepere analyses, en efficiëntere probleemoplossing. Het helpt ook om de focus te behouden en zorgt ervoor dat alle relevante aspecten van een probleem of project worden overwogen, waardoor de kans op succes toeneemt.

De 5 W + 1 H-methode is een eenvoudige maar krachtige tool die structuur biedt aan de complexiteit van probleemoplossing en besluitvorming binnen elke context.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank