Kennisbank

6M van Ishikawa

Wat zijn de 6M van Ishikawa / Visgraatdiagram?

De 6M is een raamwerk dat wordt gebruikt binnen het Ishikawa-diagram, ook bekend als het visgraatdiagram, om oorzaak-en-gevolgrelaties in bedrijfsprocessen of productiefouten te analyseren. Dit model helpt bij het systematisch identificeren van potentiële oorzaken van een specifiek probleem door deze in zes traditionele categorieën te verdelen. Elk van deze categorieën kan bijdragen aan het probleem en wordt bekeken om mogelijke oplossingen te ontwikkelen.

De Zes Categorieën van de 6M Methode:

 1. Machines:
  • Dit verwijst naar de apparatuur en technologie die gebruikt worden in het proces. Problemen in deze categorie kunnen variëren van verouderde of defecte apparatuur tot technologische inefficiënties.
 2. Methoden:
  • Inclusief de procedures, beleid en werkinstructies die bepalen hoe taken worden uitgevoerd. Inefficiënte methoden kunnen leiden tot vertragingen, fouten of kwaliteitsproblemen.
 3. Materialen:
  • Omvat alle grondstoffen, componenten en andere fysieke elementen die essentieel zijn voor de vervaardiging van een product of de uitvoering van een proces. Variabiliteit in kwaliteit of inconsistenties in levering kunnen significante problemen veroorzaken.
 4. Metingen:
  • De instrumenten en methodologieën die worden gebruikt om diverse aspecten zoals prestaties, kwaliteit en andere relevante metrics te meten. Onnauwkeurige metingen kunnen leiden tot onjuiste data, wat weer leidt tot slechte besluitvorming.
 5. Milieu:
  • Betreft externe factoren die invloed kunnen hebben op het proces, zoals klimaat, werkomgeving of culturele invloeden. Deze factoren kunnen onverwachte verstoringen veroorzaken of de efficiëntie beïnvloeden.
 6. Mensen:
  • De werknemers, teams en afdelingen die betrokken zijn bij het proces. Menselijke factoren zoals vaardigheden, attitudes, en de interactie tussen medewerkers kunnen een cruciale rol spelen in het succes of falen van een proces.

Toepassing en Belang:

Het gebruik van de 6M methode binnen een Ishikawa-diagram helpt teams om een beeld te krijgen van alle mogelijke oorzaken van een probleem. Door elk van deze categorieën systematisch te onderzoeken, kunnen teams inzichten verkrijgen in hoe hun processen werken en waar verbeteringen mogelijk zijn. Deze benadering bevordert een grondige analyse en helpt bij het ontwikkelen van gerichte, effectieve oplossingen om de operationele efficiëntie te verbeteren en problemen te verminderen.

De 6M methode is waardevol in zowel productieomgevingen als in dienstverlenende sectoren, waar het zorgt voor een gestructureerde aanpak van probleemoplossing en kwaliteitscontrole. Het bevordert ook de betrokkenheid en samenwerking binnen teams, aangezien het begrijpen van elk aspect van het proces iedereen helpt om bij te dragen aan verbeteringen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank