Kennisbank

7+1 Verspillingen in Lean

Wat zijn de 7+1 verspillingen?

De 7+1 verspillingen vormen een centraal concept binnen de Lean-principes, oorspronkelijk ontwikkeld door Taiichi Ohno, de grondlegger van het Toyota Production System. Deze categorieën van verspilling zijn bedoeld om inefficiënties binnen processen te identificeren en te elimineren, wat leidt tot een meer efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Later is deze lijst uitgebreid met een achtste categorie om de verspilling van menselijk potentieel aan te pakken.

De Acht Typen Verspilling

 1. Transport:
  • Onnodige beweging van materialen tussen processen, wat leidt tot extra kosten, tijdverlies, en verhoogd risico op schade of verlies.
 2. Inventory (Voorraad):
  • Overmatige voorraad die kapitaal vastlegt, opslagruimte inneemt, en risico’s verhoogt op veroudering en beschadiging van goederen.
 3. Motion (Beweging):
  • Onnodige bewegingen door medewerkers tijdens het uitvoeren van hun werk, wat niet alleen inefficiënt is, maar ook kan leiden tot vermoeidheid en gezondheidsproblemen.
 4. Waiting (Wachten):
  • Wachttijden waarin medewerkers of machines niet productief zijn, zoals het wachten op materialen, gereedschap, instructies, of goedkeuringen.
 5. Overproduction (Overproductie):
  • Meer produceren dan momenteel nodig is door de klant, wat leidt tot overbodige voorraden en verhoogde kosten.
 6. Overprocessing (Overbewerking):
  • Meer bewerkingen uitvoeren dan noodzakelijk of een hogere kwaliteit leveren dan vereist, wat resulteert in verspilde tijd en middelen.
 7. Defects (Defecten):
  • Productie van defecte producten of het leveren van diensten die niet voldoen aan de kwaliteitsstandaarden, wat leidt tot herwerk, retouren en garantieclaims.
 8. Skills (Talentverspilling):
  • Het niet effectief inzetten van de vaardigheden, kennis en talenten van medewerkers, wat resulteert in verloren innovatie, motivatie en productiviteit.

Toepassing en Impact

Het herkennen en minimaliseren van deze 7+1 verspillingen stelt organisaties in staat om hun operationele processen te stroomlijnen, kosten te reduceren en de klanttevredenheid te verhogen. Deze principes worden niet alleen toegepast in de productie-industrie, maar ook in dienstverlenende sectoren, gezondheidszorg en overheid, waar ze bijdragen aan verbeterde service, lagere kosten, en verhoogde effectiviteit.

Lean-denken en de focus op het elimineren van verspillingen vereisen een cultuur van voortdurende verbetering en betrokkenheid van alle medewerkers. Het toepassen van deze principes bevordert een diepgaand begrip van de werkprocessen en stimuleert innovatie en efficiëntie op alle niveaus van de organisatie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank