Kennisbank

7 Quality Control Tools

Wat zijn de 7 Quality Control Tools?

De 7 Quality Control Tools zijn essentiële grafische technieken die in de kwaliteitsbeheersector worden gebruikt om procesvariaties te identificeren, analyseren en op te lossen. Deze set van tools biedt een gestructureerde aanpak voor probleemoplossing en kwaliteitsverbetering, waardoor ze onmisbaar zijn in vele industriële processen. Hier volgt een beschrijving van elk van deze tools:

De Zeven Kwaliteitscontrole Tools

 1. Stroomdiagram (Flow Chart):
  • Dit hulpmiddel wordt gebruikt om de verschillende stappen van een proces visueel in kaart te brengen. Het helpt bij het identificeren van knelpunten, overbodige stappen, en kritieke onderdelen van het proces.
 2. Controlekaart (Control Chart):
  • Een grafiek die de stabiliteit en controle van het proces over tijd toont. Het helpt bij het herkennen van trends, cyclische patronen, en mogelijke uitbijters binnen procesgegevens.
 3. Spreidingsdiagram (Scatter Diagram):
  • Deze grafiek toont de relatie tussen twee variabelen en wordt gebruikt om correlaties te identificeren, wat kan helpen bij het vinden van oorzakelijke verbanden.
 4. Histogram:
  • Een histogram toont de frequentiedistributie van continue data en is nuttig om de verspreiding, centrale tendens, en de vorm van de dataset te begrijpen.
 5. Pareto-analyse:
  • Gebaseerd op het Pareto-principe dat stelt dat een klein aantal oorzaken vaak verantwoordelijk is voor een groot deel van het probleem (80/20 regel). Deze analyse helpt bij het identificeren van de belangrijkste oorzaken die de grootste impact hebben.
 6. Ishikawa Diagram (Visgraatdiagram of Cause-and-Effect Diagram):
  • Dit diagram helpt teams om systematisch de mogelijke oorzaken van een probleem te overwegen. Het categoriseert oorzaken in verschillende takken, wat helpt bij het diepgaand analyseren van de problematiek.
 7. Controlelijst (Check Sheet):
  • Een praktisch hulpmiddel voor het verzamelen en analyseren van gegevens, waarbij data eenvoudig geteld en gecategoriseerd worden. Dit is nuttig voor het identificeren van patronen of frequenties van specifieke problemen binnen een proces.

Toepassing en Nut

Deze tools zijn zeer effectief voor het vaststellen van kwaliteitsstandaarden en het systematisch verbeteren van processen. Ze kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt, afhankelijk van de complexiteit van het probleem en de specifieke behoeften van het kwaliteitsverbeteringsinitiatief. Door deze tools te integreren in de dagelijkse praktijk, kunnen organisaties niet alleen problemen efficiënt oplossen, maar ook proactief werken aan het voorkomen van toekomstige kwaliteitsissues.

In essentie bieden de 7 Quality Control Tools een krachtige methode voor organisaties om hun processen te begrijpen, problemen te identificeren, en op basis van gefundeerde analyses consistente kwaliteitsverbeteringen door te voeren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank