Kennisbank

A3 Project Charter

Wat is een A3 in Lean?

Het A3 Project Charter is een gestructureerd probleemoplossend en rapportageformulier dat is ontwikkeld door Toyota. Dit document gebruikt het A3-formaat (29,7 x 42 cm), wat teams helpt om hun probleemanalyse en oplossingsvoorstellen beknopt en helder te formuleren. Het formaat dwingt tot concisie en focus op essentiële informatie, wat bijdraagt aan de effectiviteit van de communicatie binnen en buiten het team.

Elementen van het A3 Project Charter

 1. Probleemdefinitie:
  • Een duidelijke en eenvoudige beschrijving van het probleem om ervoor te zorgen dat iedereen het probleem begrijpt en erkent.
 2. Huidige Situatie en Doelstelling:
  • Deze sectie beschrijft de huidige staat in relatie tot het probleem en lijnt dit uit met de bredere bedrijfs- of projectdoelstellingen. Het definieert ook wat men hoopt te bereiken door het probleem op te lossen.
 3. Root Cause Analyse:
  • Een grondige analyse van de onderliggende oorzaken van het probleem. Dit kan worden ondersteund door methoden zoals de 5 Whys of Ishikawa-diagrammen om diepgaande inzichten te verkrijgen.
 4. Oplossingsstrategie:
  • In deze fase worden potentiële oplossingen geïdentificeerd en beoordeeld. Het team brainstormt over mogelijke strategieën en kiest de meest haalbare en effectieve oplossing(en).
 5. Implementatieplan:
  • Een gedetailleerd plan dat beschrijft wie verantwoordelijk is voor welke acties en wanneer deze moeten plaatsvinden. Dit zorgt voor helderheid en verantwoordelijkheid binnen het team.
 6. Voortgangscontrole:
  • Regelmatige beoordelingen en updates over de voortgang van de implementatie van de oplossing. Dit helpt bij het tijdig identificeren van afwijkingen of obstakels.
 7. Reflectie en Aanpassing:
  • Na de implementatie van de oplossing beoordeelt het team de resultaten en leert van de ervaring. Aanpassingen worden gemaakt op basis van de feedback en de behaalde resultaten om het plan te optimaliseren.

Voordelen van het A3 Project Charter

 • Eenduidige Communicatie: Door alle relevante informatie op één pagina te concentreren, wordt de communicatie binnen het team en naar stakeholders toe duidelijker en directer.
 • Gestructureerd Denken: Het format moedigt aan tot een systematische aanpak van probleemoplossing.
 • Teamwerk en Betrokkenheid: Door samen te werken aan de opvulling van het A3-formulier, wordt de samenwerking binnen het team versterkt en de betrokkenheid verhoogd.
 • Focus en Discipline: Het beperkte ruimte van het A3-formaat dwingt teams om alleen op de meest essentiële aspecten van het probleem en de oplossing te focussen.

Het gebruik van een A3 Project Charter is een effectieve manier om complexe problemen te benaderen en op te lossen, en het bevordert een cultuur van continue verbetering binnen organisaties.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank