Kennisbank

Acceptable Quality Level (AQL)

Wat is Acceptable Quality Level (AQL)?

Acceptable Quality Level (AQL) is een maatstaf binnen kwaliteitsmanagement die gebruikt wordt om het maximale aantal defecten te bepalen dat nog als aanvaardbaar wordt beschouwd binnen een productieproces of bij de levering van goederen. Oorspronkelijk ontwikkeld door het Amerikaanse leger, is het concept van AQL nu wijdverspreid en wordt het toegepast in diverse industrieën.

Doel van AQL

AQL is bedoeld om kwaliteitscontroleurs en bedrijven te helpen bij het nemen van beslissingen over het accepteren of afwijzen van partijen producten. Het biedt een objectief en gekwantificeerd criterium voor kwaliteit dat helpt bij het handhaven van consistentie en betrouwbaarheid in productie en levering.

Werking van AQL

 1. Steekproefneming:
  • Een representatieve steekproef van producten wordt willekeurig geselecteerd uit een partij om de kwaliteit te beoordelen.
 2. Defectbeoordeling:
  • Deze producten worden geïnspecteerd op defecten. De defecten worden geclassificeerd en geteld om te bepalen of de steekproef voldoet aan de vooraf vastgestelde AQL-normen.
 3. Besluitvorming:
  • Als het aantal defecten binnen de steekproef onder de AQL-grens blijft, wordt de gehele partij doorgaans geaccepteerd. Als het aantal defecten deze grens overschrijdt, wordt de partij afgekeurd.

Belang van AQL in Kwaliteitscontrole

 • Risicobeheersing: AQL helpt bedrijven bij het beheren van het risico op defecte producten en bij het verminderen van de kosten die gepaard gaan met kwaliteitsproblemen.
 • Efficiëntie: Het stelt bedrijven in staat om efficiënt inspecties uit te voeren, zonder elke eenheid te moeten testen, wat tijd en middelen bespaart.
 • Klanttevredenheid: Door te zorgen voor een consistent kwaliteitsniveau, helpt AQL bij het handhaven van klanttevredenheid en het beschermen van het merkimago.

AQL in Lean en Six Sigma

Voor praktijkmensen van Lean en Six Sigma, die streven naar procesverbetering en efficiëntie, is “Zero Defects” vaak het ultieme doel. AQL dient echter als een realistischer kortetermijndoel door een acceptabel niveau van productkwaliteit te definiëren, wat een balans biedt tussen streven naar perfectie en operationele haalbaarheid.

In conclusie, Acceptable Quality Level (AQL) speelt een cruciale rol in moderne kwaliteitsmanagementstrategieën, door een praktische benadering te bieden voor het bepalen van aanvaardbare kwaliteitsniveaus en het ondersteunen van besluitvorming in productie- en leveringsprocessen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank