Kennisbank

Activity Based Costing (ABC)

Wat is Activity Based Costing (ABC)?

Activity Based Costing (ABC) is een geavanceerde kostprijsberekeningsmethode die is ontwikkeld door Robert Kaplan, die ook mede-ontwikkelaar is van het Balanced Scorecard-raamwerk. Deze methode richt zich op een nauwkeurige toewijzing van kosten aan de activiteiten die ze daadwerkelijk veroorzaken, in tegenstelling tot traditionele kostentoewijzingssystemen die indirecte kosten vaak gelijkmatig verdelen over verschillende bedrijfsonderdelen.

Doelen van ABC

 1. Transparantie:
  • ABC streeft naar het verduidelijken van de werkelijke kosten die verbonden zijn aan specifieke activiteiten binnen een organisatie. Dit zorgt voor een helderder inzicht in waar en hoe financiële middelen worden verbruikt.
 2. Causaal Verband:
  • Door kosten direct te koppelen aan activiteiten, legt ABC een duidelijk causaal verband tussen de uitgevoerde activiteiten en de kosten die ze genereren. Dit maakt het mogelijk om precies te begrijpen hoe verschillende processen bijdragen aan de totale kostenstructuur.
 3. Verbeterde Besluitvorming:
  • Met een duidelijk beeld van kostendrijvers kunnen managers betere beslissingen nemen over prijsstelling, efficiëntieverbeteringen en resource-allocatie. Dit helpt bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het verbeteren van de algehele winstgevendheid.

Toepassing van ABC

ABC wordt vooral gebruikt in complexe bedrijfsomgevingen waar traditionele kostentoewijzingssystemen onvoldoende detail bieden voor een effectief kostenmanagement. Enkele specifieke toepassingen zijn:

 • Productkostenbepaling: ABC helpt bedrijven bij het nauwkeurig berekenen van de kosten van individuele producten of diensten, wat cruciaal is voor een correcte prijsstelling.
 • Kostenbeheersing: Door inzicht te bieden in de exacte kosten van bedrijfsactiviteiten, helpt ABC bij het identificeren van mogelijkheden voor kostenbesparing en efficiëntieverbetering.
 • Strategische Planning: Informatie verkregen uit ABC-analyses kan worden gebruikt om strategische beslissingen te ondersteunen, zoals het al dan niet voortzetten van bepaalde activiteiten, het investeren in technologieën of het herzien van bedrijfsprocessen.

Voordelen van ABC

 • Verhoogde Nauwkeurigheid: Biedt meer accurate kosteninformatie, wat essentieel is voor competitieve prijsstelling en interne kostenbeheersing.
 • Beter Kosteninzicht: Geeft duidelijkheid over kostendrijvers en economische efficiëntie binnen de organisatie.
 • Strategisch Management: Ondersteunt het management bij het nemen van beslissingen die de lange termijn winstgevendheid en operationele prestaties verbeteren.

Activity Based Costing is dus een hulpmiddel voor organisaties die streven naar financieel inzicht en verbeterd kostenmanagement in complexe operationele omgevingen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank