Kennisbank

Affiniteiten diagram

Wat is een Affiniteiten Diagram?

Een Affiniteiten Diagram is een krachtige tool die wordt gebruikt om grote hoeveelheden ideeën, suggesties of problemen te organiseren en te categoriseren, met name wanneer de issues complex zijn en de oplossingen niet direct duidelijk. Dit diagram helpt bij het ontrafelen van de onderliggende structuur van een probleem of een idee, wat essentieel is voor diepgaande analyse en effectieve probleemoplossing.

Hoe het Werkt

 1. Brainstorming:
  • Begin met het verzamelen van alle ideeën, suggesties, en problemen. Deze kunnen worden genoteerd op post-its, kaarten of zelfs digitaal verzameld worden.
 2. Verspreiding:
  • Verspreid alle verzamelde items willekeurig over een groot oppervlak zoals een tafel of een whiteboard.
 3. Clustering:
  • Groepeer de ideeën intuïtief die op een of andere manier bij elkaar horen. Dit proces moet spontaan gebeuren, waarbij deelnemers weinig spreken en meer focussen op de natuurlijke verbanden tussen de ideeën.
 4. Benoemen:
  • Wijs elke groep een naam toe die de essentie van die cluster goed samenvat. Deze naamgeving is cruciaal omdat het helpt bij het verder definiëren en begrijpen van de categorieën.
 5. Analyseren & Actieplan:
  • Analyseer de gegroepeerde ideeën en bepaal welke acties nodig zijn om de geïdentificeerde problemen aan te pakken of om kansen te benutten.

Voordelen

 • Structuur: Biedt een heldere, visuele structuur aan een grote hoeveelheid data of ideeën, waardoor complexe informatie overzichtelijker wordt.
 • Teamwork: Bevordert samenwerking en consensus binnen een groep, aangezien alle teamleden bijdragen aan het groeperen en categoriseren van de informatie.
 • Probleemoplossing: Maakt complexe problemen overzichtelijk door ze op te splitsen in beheersbare segmenten.
 • Actiegericht: Leidt vaak tot een duidelijk en concreet actieplan dat direct toepasbaar is om de geïdentificeerde problemen aan te pakken.

Toepassing

Het affiniteiten diagram is een veelzijdige tool die niet alleen nuttig is in zakelijke en technische settings, maar ook in onderwijs, gezondheidszorg, en maatschappelijke dienstverlening. Of het nu gaat om het oplossen van complexe problemen of het structureren van een brainstormsessie, dit diagram helpt om gedachten en ideeën te organiseren en bevordert een duidelijk pad voorwaarts voor projecten en initiatieven.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank