Kennisbank

Alfa Risico: Type I-fout

Wat is het Alfa Risico: Type I-fout?

Alfa risico, ook bekend als het risico van een type I-fout, speelt een cruciale rol in statistisch onderzoek. Het verwijst naar de kans dat je de nulhypothese (H0) onterecht verwerpt, terwijl deze eigenlijk waar is. Dit betekent dat je denkt een significant resultaat gevonden te hebben, terwijl er in werkelijkheid geen effect of verschil bestaat.

Hoe het Werkt

 1. Nulhypothese (H0):
  • De nulhypothese stelt dat er geen effect, verschil of samenhang is. Het is de standaardpositie die wordt aangenomen tenzij er voldoende bewijs is om deze te verwerpen.
 2. Testuitkomst:
  • Wanneer je een statistische test uitvoert en de resultaten suggereren dat er wel een effect of verschil is, ben je geneigd de nulhypothese te verwerpen.
 3. Risico van Verwerping:
  • Als je de nulhypothese verwerpt terwijl deze in feite waar is, heb je een alfa risico gelopen. Dit is een type I-fout.

Significantieniveau en Betrouwbaarheid

 • Significantieniveau (Alfa):
  • Het significantieniveau, vaak gesteld op 0,05 (of 5%), geeft aan hoe groot de kans is dat je een type I-fout maakt. Met andere woorden, er is een kans van 5% dat je de nulhypothese ten onrechte verwerpt.
 • Betrouwbaarheidsniveau:
  • Het complement van het alfa risico, gewoonlijk 95% (1 – 0,05 = 0,95), wordt gezien als je betrouwbaarheidsniveau. Dit is de mate van ‘zekerheid’ dat je resultaten correct zijn, als je de nulhypothese verwerpt.

Belangrijke Overwegingen

 • Keuze van Alfa Risico:
  • De keuze van het alfa risico hangt af van de context van het onderzoek en de consequenties van een type I-fout. In sommige gevallen, zoals in klinische proeven waar de gevolgen van een fout groot kunnen zijn, kan een lager alfa risico (bijvoorbeeld 0,01 of 1%) wenselijk zijn.
 • Steekproefgrootte:
  • Een lager alfa risico kan betekenen dat je een grotere steekproef nodig hebt om statistisch significante resultaten te bereiken. Dit moet worden overwogen bij het ontwerpen van het onderzoek.
 • Communicatie van Resultaten:
  • Het is belangrijk om de gekozen waarde van het alfa risico en de implicaties daarvan duidelijk te communiceren wanneer je onderzoeksresultaten presenteert. Dit helpt anderen de betrouwbaarheid van je bevindingen te beoordelen.

Het alfa risico speelt een fundamentele rol in de interpretatie van statistische resultaten en de integriteit van wetenschappelijk onderzoek. Door zorgvuldig met dit risico om te gaan, kunnen onderzoekers de validiteit van hun conclusies waarborgen en de kans op misinterpretaties verminderen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank