Kennisbank

Anderson-Darling Normaliteits-test

Wat is de Anderson-Darling Normaliteits-test?

De Anderson-Darling Normaliteits-test is een statistische toets die gebruikt wordt om te evalueren of een dataset normaal verdeeld is. Deze test is essentieel voor statistische analyses waarbij normaliteit een cruciale aanname is. De test controleert de aanpassing van de verdeling van de dataset aan een normale verdeling en koppelt hier een numerieke waarde aan, bekend als de testwaarde.

Werking van de Test

 1. Vergelijking met Normale Verdeling:
  • De Anderson-Darling test vergelijkt de empirische verdelingsfunctie van de dataset met de verwachte verdelingsfunctie onder de normale verdelingsaanname.
 2. Berekening van de Testwaarde:
  • De testwaarde wordt berekend door het beoordelen van de afwijkingen tussen de empirische en de theoretische verdeling. Deze waarde is een maat voor hoe goed de normale verdeling bij de dataset past:
   • Een testwaarde van 0 suggereert een perfecte normale verdeling.
   • Hoe hoger de testwaarde, hoe groter het bewijs dat de dataset niet normaal verdeeld is.
 3. Interpretatie:
  • Een hogere testwaarde duidt op een lagere kans dat de dataset normaal verdeeld is. Dit resultaat kan de onderzoeker aanzetten om alternatieve, niet-parametrische statistische methoden te overwegen die geen normaliteitsaanname vereisen.

Belang van de Test

 • Validatie van Aannames:
  • Veel statistische tests, zoals t-tests en ANOVA, vereisen dat gegevens normaal verdeeld zijn. De Anderson-Darling test helpt bij het valideren van deze aanname, waardoor de betrouwbaarheid van verdere analyses gewaarborgd wordt.
 • Keuze van Statistische Methoden:
  • Indien een dataset significant afwijkt van een normale verdeling, kunnen onderzoekers kiezen voor niet-parametrische methoden zoals de Mann-Whitney U-test of de Kruskal-Wallis test, die geen normaliteit vereisen.
 • Robuustheid van Conclusies:
  • Door het beoordelen van de normaliteit, kunnen onderzoekers meer vertrouwen hebben in hun conclusies en de statistische methoden die zij gebruiken, wetende dat de vereiste aannames zijn getest en bevestigd of juist ontkracht.

Implementatie

De Anderson-Darling test kan worden uitgevoerd met behulp van diverse statistische softwarepakketten zoals Minitab, SigmaXl en Excel. Het uitvoeren van deze test voorafgaand aan de hoofdanalyse is een goede praktijk om ervoor te zorgen dat de juiste statistische technieken worden gekozen op basis van de eigenschappen van de gegevensset.

Kortom, de Anderson-Darling Normaliteits-test is een onmisbaar instrument voor statistici en onderzoekers om de geschiktheid van bepaalde statistische methoden voor hun data te beoordelen en om de integriteit van hun statistische conclusies te waarborgen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank