Kennisbank

Aselecte Steekproef

Wat is een Aselecte Steekproef?

Een aselecte steekproef is een steekproefmethode waarbij elk element uit de te onderzoeken populatie een gelijke kans heeft om geselecteerd te worden. Deze methode is fundamenteel in de statistiek en vormt de basis voor betrouwbare en generaliseerbare conclusies in wetenschappelijk onderzoek en statistische analyses.

Kenmerken van een Aselecte Steekproef

 • Gelijke Kansen: Elk lid van de populatie heeft een even grote kans om in de steekproef opgenomen te worden. Dit zorgt voor een eerlijke en onbevooroordeelde selectie.
 • Verhoging van Betrouwbaarheid: Door het willekeurige selectieproces zijn de resultaten van de steekproef meer representatief voor de gehele populatie.
 • Basis voor Inferentiële Statistiek: Inferentiële statistiek maakt gebruik van gegevens uit aselecte steekproeven om conclusies te trekken over de gehele populatie, waardoor de validiteit van onderzoeksresultaten wordt versterkt.

Methoden voor het Selecteren van een Aselecte Steekproef

 1. Eenvoudige Willekeurige Steekproef:
  • Elk lid van de populatie heeft een gelijke en onafhankelijke kans om gekozen te worden. Dit kan bereikt worden door middel van loting of computergestuurde randomisatie.
 2. Systematische Steekproef:
  • Selectie vindt plaats door elk ‘n’-de element te kiezen uit een lijst die willekeurig is gestart. Dit patroon blijft consistent door de gehele lijst.
 3. Gestratificeerde Steekproef:
  • De populatie wordt eerst verdeeld in homogene groepen, bekend als strata, waarna uit elk stratum afzonderlijk willekeurig wordt getrokken. Dit verzekert dat elke subgroep adequaat vertegenwoordigd is in de steekproef.

Belang van Aselecte Steekproeven

 • Verhogen van Externe Validiteit: De willekeurige aard van aselecte steekproefselectie verhoogt de externe validiteit van een onderzoek, omdat de resultaten meer kans hebben om van toepassing te zijn op de bredere populatie.
 • Vermijden van Bias: Door geen enkel element of groep binnen de populatie te bevoordelen, helpt het gebruik van aselecte steekproeven om systematische fouten en bias in de onderzoeksresultaten te verminderen.

Aselecte steekproeven zijn essentieel voor het verkrijgen van betrouwbare, valide en toepasbare resultaten in allerlei vormen van onderzoek. Ze zijn de gouden standaard in de methodologie van steekproefselectie en spelen een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van wetenschappelijke inzichten.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank