Kennisbank

Attribute Data

Wat is Attribute data?

Attribute data verwijst naar kwalitatieve en discrete informatie die kan worden gecategoriseerd in specifieke klassen of attributen. In tegenstelling tot continue data, die meetbaar zijn op een oneindige schaal (zoals lengte, gewicht of tijd), bestaat attribuut data uit kenmerken of eigenschappen die niet numeriek van aard zijn.

Kenmerken van Attribute Data

 • Kwalitatief en Discreet: Attribuut data zijn niet-numeriek en kunnen niet worden gemeten op een schaal. Ze worden gekenmerkt door duidelijke, gedefinieerde categorieën.
 • Categorisatie: Dit type data is ideaal voor het indelen van objecten of situaties in verschillende groepen op basis van specifieke kenmerken, zoals geslacht (man/vrouw), type auto (sedan, SUV, truck), of de aanwezigheid van een kenmerk (defect/niet-defect).

Toepassingen van Attribute Data

 1. Statistische Analyse:
  • In de context van statistische analyse, worden attribuut data vaak gebruikt voor tests die geen normale verdeling vereisen. Voorbeelden hiervan zijn:
   • Chi-kwadraat toetsen: Gebruikt voor het vergelijken van de waargenomen en verwachte frequenties in categorieën.
   • Binaire Logistische Regressie: Gebruikt voor het modelleren van de waarschijnlijkheid van een binaire uitkomst op basis van een of meer voorspellers.
 2. Kwaliteitscontrole:
  • Attribuut data zijn bijzonder nuttig in kwaliteitscontroleprocessen waar snelle en eenvoudige identificatie van defecte of niet-defecte producten vereist is.
 3. Marktonderzoek:
  • Dit type data is waardevol voor het segmenteren van markten en het identificeren van consumentenvoorkeuren gebaseerd op verschillende categorieën zoals leeftijd, geslacht of consumentengedrag.

Voordelen van Attribute Data

 • Eenvoudige Verzameling en Interpretatie: Attribuut data zijn relatief gemakkelijk te verzamelen en te analyseren, wat ze populair maakt in situaties waar snelle besluitvorming nodig is.
 • Duidelijkheid in Classificatie: Door de duidelijke en discrete aard bieden ze een helder kader voor het classificeren en analyseren van informatie.

Uitdagingen

 • Beperkte Analysemogelijkheden: Attribuut data bieden niet dezelfde diepgang in analyse als continue data, omdat ze beperkt zijn tot categorische interpretaties.
 • Gevoeligheid voor Verzamelmethoden: De manier waarop data worden verzameld, kan de nauwkeurigheid van de resultaten beïnvloeden, vooral als de categorieën niet goed zijn gedefinieerd.

Attribute data zijn cruciaal in veel wetenschappelijke disciplines en industrieën, vooral die welke afhankelijk zijn van categorische differentiatie en snelle besluitvormingsprocessen. Het correct gebruiken en interpreteren van deze data is essentieel voor effectieve analyse en besluitvorming in zowel bedrijfsbeheer als onderzoek.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank