Kennisbank

Auto-Correlatie in Tijdsreeksanalyse

Wat is Auto-correlatie?

Auto-correlatie is een statistisch fenomeen binnen tijdsreeksanalyse waarbij de waarden binnen de reeks op een bepaald tijdstip gerelateerd zijn aan hun eerdere waarden. Dit concept is cruciaal voor het identificeren van herhalende patronen en het maken van betrouwbare voorspellingen gebaseerd op historische gegevens.

Kenmerken van Auto-Correlatie

 • Zelf-Relatie: Auto-correlatie meet hoe een waarde in een tijdsreeks gerelateerd is aan eerdere waarden binnen dezelfde reeks. Het is een maat voor de interne afhankelijkheid binnen de gegevens.
 • Tijdintervallen: Deze correlatie kan optreden over verschillende tijdsintervallen, wat het mogelijk maakt om patronen zoals seizoensgebonden trends of cyclische variaties te detecteren.

Toepassingen van Auto-Correlatie

 1. Voorspellingen:
  • Auto-correlatie wordt veel gebruikt in voorspellende modellen, zoals bij het voorspellen van financiële markten, weersvoorspellingen en voorraadbeheer. Door te begrijpen hoe waarden zichzelf herhalen, kunnen modellen accurater toekomstige trends voorspellen.
 2. Seizoensgebonden Trends:
  • Het identificeren van auto-correlatie helpt bij het opsporen van seizoensgebonden patronen in gegevens, wat van cruciaal belang is in sectoren zoals retail, toerisme en landbouw.
 3. Economische Analyse:
  • In economische studies helpt het ontdekken van auto-correlatie bij het analyseren van de cyclische gedragingen van economische indicatoren zoals inflatie, werkloosheidscijfers en groeipercentages.

Het Meten van Auto-Correlatie

 • Correlogram: Een grafische tool genaamd correlogram of autocorrelogram wordt gebruikt om de mate van auto-correlatie op verschillende tijdsvertragingen te tonen. Dit helpt bij het visueel identificeren van de afhankelijkheid binnen de reeks.
 • Statistische Tests: Er zijn diverse statistische tests, zoals de Durbin-Watson test en de Ljung-Box test, die gebruikt worden om de aanwezigheid en de significantie van auto-correlatie te beoordelen.

Impact van Auto-Correlatie

 • Voorspellingsmodellen: Een hoge mate van auto-correlatie kan leiden tot problemen bij het schatten van modellen zoals lineaire regressie, omdat standaard schattingsmethoden de onafhankelijkheid van residuen veronderstellen.
 • Statistische Inferences: Auto-correlatie kan de efficiëntie van schattingen beïnvloeden en leiden tot misleidende statistische inferences, waardoor het noodzakelijk is om modellen aan te passen die rekening houden met deze afhankelijkheid.

Het correct omgaan met en modelleren van auto-correlatie is essentieel in tijdsreeksanalyses om betrouwbare conclusies en voorspellingen te kunnen maken. Dit vereist een gedegen begrip van zowel de gegevens als de methoden voor tijdreeksanalyse.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank