Kennisbank

Average Daily Demand

Wat is Average Daily Demand?

Average Daily Demand is een cruciale statistische maatstaf die gebruikt wordt om de gemiddelde vraag naar een product of dienst per dag te bepalen. Deze meting speelt een sleutelrol in de planning, voorraadbeheer en het voorspellen van toekomstige behoeften binnen bedrijven.

Berekening van Average Daily Demand

De berekening van de Average Daily Demand houdt in dat het totale verbruik of de totale vraag over een bepaalde periode wordt gedeeld door het aantal dagen in die periode. Deze eenvoudige formule biedt een duidelijk inzicht in de dagelijkse verbruiks- of aankooppatronen van klanten.

Formule

Average Daily Demand = Totale Vraag over Periode /  Aantal Dagen in Periode

Belang van Average Daily Demand

 1. Voorraadbeheer:
  • Helpt bedrijven bij het efficiënt beheren van hun voorraden door het bepalen van de optimale voorraadniveaus om aan de dagelijkse vraag te voldoen zonder overstock of tekorten.
 2. Planning en Forecasting:
  • Dient als basis voor productieplanning en inkoopbeslissingen. Kennis van de dagelijkse vraag maakt het mogelijk om toekomstige behoeften nauwkeurig te voorspellen en te plannen.
 3. Optimalisatie van Productie- en Distributieprocessen:
  • Door inzicht in de dagelijkse vraag kunnen bedrijven hun productie- en distributieprocessen beter afstemmen op de werkelijke marktbehoeften.
 4. Seizoensgebonden Schommelingen en Marktrends:
  • Het analyseren van Average Daily Demand over langere perioden kan belangrijke inzichten bieden in seizoensgebonden trends en marktdynamiek, waardoor bedrijven proactief kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden.

Toepassingen

 • Detailhandel en Groothandel:
  • In sectoren zoals retail en groothandel, waar producten snel moeten worden aangevuld, is kennis van de Average Daily Demand essentieel om ervoor te zorgen dat de juiste producten altijd beschikbaar zijn voor klanten.
 • Productie:
  • In de productie-industrie helpt deze maatstaf bij het afstemmen van de productieplanning op de vraag, wat leidt tot een vermindering van verspilling en kosten.
 • Logistiek en Supply Chain Management:
  • Bij het beheren van complexe supply chains is de Average Daily Demand cruciaal voor het optimaliseren van transportroutes en -schema’s.

Conclusie

Average Daily Demand is een fundamentele maatstaf die organisaties in staat stelt om meer geïnformeerde beslissingen te nemen over voorraadbeheer, productieplanning en marktstrategieën. Door de dagelijkse vraagpatronen te begrijpen, kunnen bedrijven hun operationele efficiëntie verbeteren en beter inspelen op de behoeften van de markt.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank