Kennisbank

Average Failure Rate

Wat is Average Failure Rate?

De Average Failure Rate is een cruciale statistische maatstaf die het gemiddelde aantal storingen of “failures” per tijdseenheid in kaart brengt. Deze indicator is essentieel voor het beoordelen van de betrouwbaarheid en kwaliteit van producten, systemen of processen en wordt vaak uitgedrukt in eenheden zoals ‘failures per uur’ of ‘failures per 1.000 bedrijfsuren’.

Belang van Average Failure Rate

 1. Betrouwbaarheid en Kwaliteitsindicatie:
  • Een lage Average Failure Rate duidt op een hoge betrouwbaarheid en kwaliteit van het product of systeem, terwijl een hoge rate kan wijzen op onderliggende problemen die aandacht behoeven.
 2. Levensduur Evaluatie:
  • Deze maatstaf helpt fabrikanten en gebruikers bij het schatten van de verwachte levensduur van een product onder normale gebruiksomstandigheden.
 3. Onderhoudsplanning:
  • De informatie uit de failure rate wordt gebruikt om preventief onderhoudsschema’s op te stellen die zijn ontworpen om storingen te minimaliseren en de operationele efficiëntie te maximaliseren.

Toepassingen in Diverse Sectoren

 • Automobielindustrie en Lucht- en Ruimtevaart:
  • In sectoren waar veiligheid en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn, zoals in de automobiel- en lucht- en ruimtevaartindustrie, speelt de Average Failure Rate een sleutelrol in productontwerp en kwaliteitscontrole.
 • Productie:
  • In de productieomgeving helpt deze maatstaf bij het identificeren van potentieel onbetrouwbare onderdelen en processen die de productkwaliteit kunnen ondermijnen.
 • IT en Gezondheidszorg:
  • Ook in IT-systemen en medische apparatuur is het monitoren van de failure rate essentieel om de betrouwbaarheid van de systemen te garanderen en de veiligheid van de gebruiker te waarborgen.

Integratie in Kwaliteitsmanagement

 • Lean en Six Sigma:
  • In kwaliteitsmanagementstrategieën zoals Lean en Six Sigma wordt de Average Failure Rate gebruikt als een benchmark om de kwaliteit te verbeteren en het aantal defecten in processen te verminderen, met als doel het verhogen van klanttevredenheid en operationele efficiëntie.

Berekeningsmethode

Average Failure Rate = Totaal aantal failures /Totaal aantal bedrijfsuren

Door de Average Failure Rate te monitoren en te analyseren, kunnen organisaties proactieve stappen ondernemen om hun producten en diensten te verbeteren. Het begrijpen en verlagen van de failure rate is een cruciaal onderdeel van het streven naar uitmuntendheid in productkwaliteit en klanttevredenheid.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank