Kennisbank

Average Run Length (ARL)

Wat is Average Run Length (ARL)?

Average Run Length (ARL) is een statistische maatstaf die essentieel is binnen het domein van statistische procescontrole (SPC). Deze maat geeft aan hoeveel opeenvolgende waarnemingen er gemiddeld plaatsvinden tussen twee “out-of-control” signalen op een controlekaart. ARL is cruciaal voor het evalueren van de prestaties en de gevoeligheid van een controlekaart bij het detecteren van veranderingen in een proces.

Belang van ARL

 • Evaluatie van Processtabiliteit: Een hoge ARL wijst op een stabiel proces met weinig variabiliteit, wat aangeeft dat het proces goed onder controle is.
 • Gevoeligheid van de Controlekaart: ARL helpt bij het bepalen hoe snel een controlekaart reageert op ongewenste procesveranderingen. Een ideale controlekaart detecteert echte procesverschuivingen snel (lage ARL bij echte verschuivingen), maar geeft niet te vaak vals-positieve signalen (hoge ARL bij stabiele processen).

Werking van ARL

 1. Monitoring via Controlekaarten:
  • Controlekaarten zijn grafische weergaven die gebruikt worden om de stabiliteit van een proces over tijd te monitoren. Ze markeren de bovenste en onderste controlelimieten waarbinnen het proces als ‘onder controle’ wordt beschouwd.
 2. Detectie van Procesveranderingen:
  • Wanneer opeenvolgende datapunten de controlelimieten overschrijden, geeft de controlekaart een ‘out-of-control’ signaal. De ARL meet de frequentie van deze signalen.

Toepassingen van ARL

 • Kwaliteitsbeheer: ARL is een belangrijke indicator in kwaliteitsbeheersstrategieën zoals Lean en Six Sigma, waar het doel is om processen continu te verbeteren en variabiliteit te minimaliseren.
 • Procesoptimalisatie: Het afstemmen van de gevoeligheid van controlekaarten op basis van ARL-metingen kan helpen bij het effectiever maken van procesinterventies.

Berekeningsmethode

De ARL wordt typisch berekend door de verhouding tussen het aantal waarnemingen en het aantal ‘out-of-control’ signalen over een bepaalde periode te analyseren. Deze berekening helpt bij het vaststellen van de effectiviteit van de controlekaartinstellingen.

Betekenis van ARL in Procescontrole

 • Hoge ARL: Duidt op een laag risico van valse alarmen en een stabiel proces, wat wenselijk is in de meeste productie- en bedrijfsomgevingen.
 • Lage ARL: Kan wijzen op frequente procesvariaties of een te gevoelige instelling van de controlekaart, wat kan leiden tot

beheren en monitoren van de Average Run Length is cruciaal voor elk kwaliteitscontrolesysteem. Het stelt organisaties in staat om proactief te reageren op potentiële problemen en helpt bij het onderhouden van een consistente productkwaliteit. Door de ARL correct af te stemmen, kunnen bedrijven hun productieprocessen optimaliseren, de efficiëntie verhogen en de klanttevredenheid verbeteren.

Strategieën voor het Optimaliseren van ARL

 • Verfijning van Controlelimieten: Aanpassingen in de bovenste en onderste controlelimieten kunnen helpen om de ARL te optimaliseren, waardoor de gevoeligheid van de controlekaart wordt afgestemd op de specifieke vereisten van het proces.
 • Regelmatige Evaluatie: Doorlopende evaluatie en aanpassing van controlekaartparameters zorgen ervoor dat deze blijven voldoen aan de veranderende omstandigheden binnen productie- en bedrijfsprocessen.
 • Training en Bewustwording: Het opleiden van personeel in de principes van statistische procescontrole en het belang van ARL kan leiden tot beter onderhoud en proactief management van productieprocessen.

Conclusie

De Average Run Length is een fundamentele maatstaf in de toolkit van elke kwaliteits- of procesingenieur, essentieel voor het handhaven van hoge operationele normen en voor het streven naar continue verbetering binnen productie- en serviceomgevingen. Door een diepgaand begrip van ARL en het effectief toepassen van deze kennis, kunnen bedrijven substantiële verbeteringen realiseren in hun operationele efficiëntie en productkwaliteit.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank