Kennisbank

Balanced Scorecard (BSC)

Wat is de Balanced Scorecard (BSC)?

De Balanced Scorecard (BSC) is een strategisch managementinstrument ontwikkeld door Robert S. Kaplan en David P. Norton. Het helpt organisaties hun prestaties te meten en te monitoren door middel van zowel financiële als niet-financiële indicatoren. Het concept is ontworpen om managers een evenwichtig beeld te bieden van de organisatorische prestaties over vier verschillende perspectieven, waardoor een breder inzicht in de bedrijfsvoering wordt bevorderd.

De Vier Perspectieven van de Balanced Scorecard

 1. Financieel Perspectief:
  • Focus op financiële doelstellingen zoals winstgevendheid, omzetgroei en aandeelhouderswaarde.
  • Kernvraag: “Hoe aantrekkelijk moeten we voor onze beleggers zijn?”
 2. Klantenperspectief (Afnemersperspectief):
  • Betreft klanttevredenheid, klantbehoud en marktaandeel.
  • Kernvraag: “Hoe aantrekkelijk moeten we voor onze afnemers zijn?”
 3. Interne Processen Perspectief:
  • Kijkt naar de efficiëntie en effectiviteit van interne processen.
  • Kernvraag: “Waar moeten we in uitblinken om onze financiers en klanten tevreden te stellen?”
 4. Leer- en Groeiperspectief:
  • Gericht op de ontwikkeling en groei van medewerkers, systemen en procedures.
  • Kernvraag: “Hoe blijven we in staat om onze strategie te realiseren?”

Doelstellingen van de Balanced Scorecard

 • Strategische Monitoring: De BSC biedt een raamwerk voor het monitoren van de strategische prestaties van een organisatie door middel van specifieke, meetbare indicatoren.
 • Verbeterde Besluitvorming: Door een evenwichtig overzicht te bieden van zowel financiële als operationele prestaties, helpt de BSC leiders betere strategische beslissingen te nemen.
 • Oorzaak-en-gevolgrelaties: De indicatoren binnen de vier perspectieven zijn verbonden via oorzaak-en-gevolgrelaties, wat helpt bij het identificeren van de invloed van verschillende activiteiten op de algehele prestaties.

Implementatie van de Balanced Scorecard

 • Selectie van Indicatoren: Voor elk perspectief worden relevante en strategische indicatoren gekozen die direct bijdragen aan het bereiken van de overkoepelende organisatiedoelen.
 • Integratie in Management: De BSC wordt geïntegreerd in de reguliere managementprocessen, waaronder planning, budgettering en rapportage.
 • Continue Evaluatie en Aanpassing: De effectiviteit van de BSC hangt af van regelmatige evaluatie en aanpassing van de gekozen indicatoren en strategieën op basis van veranderende bedrijfsomstandigheden en marktdynamiek.

Conclusie

De Balanced Scorecard is een veelzijdig en krachtig instrument voor strategisch management dat een integraal onderdeel is geworden van de moderne bedrijfsvoering. Door een uitgebalanceerd beeld te geven van de organisatieprestaties, stelt de BSC managers in staat om de strategische doelen effectief te realiseren en de organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank