Kennisbank

Benchmarking

Wat is Benchmarking?

Benchmarking is een systematische aanpak die organisaties helpt hun prestaties te evalueren door deze te vergelijken met die van andere organisaties. Deze methode is gericht op het identificeren van “best practices” die kunnen leiden tot superieure prestaties wanneer geadopteerd en geïmplementeerd.

Soorten Benchmarking

 1. Interne Benchmarking:
  • Vergelijkt verschillende afdelingen, teams of processen binnen dezelfde organisatie om prestatieverschillen en best practices te identificeren.
 2. Externe Benchmarking:
  • Involves comparing an organization’s processes and performances with those of other external organizations in the same industry or sector. This helps in understanding industry standards and the competitive landscape.
 3. Functionele Benchmarking:
  • Focuses on comparing specific business functions or processes across organizations. The goal is to identify the best practices in a particular functional area, such as manufacturing, marketing, or HR.
 4. Generieke Benchmarking:
  • Involves comparing processes or performance metrics with organizations in different industries. This type of benchmarking can lead to innovative ideas and practices that are not confined by industry norms.

Proces van Benchmarking

 • Dataverzameling: Verzamelen van relevante data over eigen prestaties en die van de benchmarkorganisaties.
 • Analyse: Analyseren van de verzamelde gegevens om sterke punten, zwakke punten en prestatiekloven te identificeren.
 • Implementatie: Toepassen van de geleerde best practices in de eigen organisatie.
 • Monitoring: Voortdurend monitoren van de prestaties na implementatie van verbeteringen om de effectiviteit van de benchmarking te waarborgen.

Voordelen van Benchmarking

 • Prestatieverbetering: Door het identificeren en implementeren van best practices kunnen organisaties hun operationele efficiëntie en productiviteit verbeteren.
 • Kostenreductie: Benchmarking helpt organisaties om kosteninefficiënties te identificeren en aan te pakken.
 • Kwaliteitsverbetering: Het bevordert een cultuur van continue kwaliteitsverbetering door te leren van de marktleiders.
 • Innovatie: Door blootstelling aan nieuwe methoden en processen kunnen organisaties innovatieve strategieën ontwikkelen.

Uitdagingen van Benchmarking

 • Gegevensverzameling: Het verkrijgen van betrouwbare en vergelijkbare prestatiegegevens kan moeilijk zijn, vooral bij externe benchmarking.
 • Contextuele Verschillen: Wat werkt voor de ene organisatie is niet altijd toepasbaar op een andere vanwege verschillende operationele contexten.

Conclusie

Benchmarking is een cruciaal instrument voor elke organisatie die streeft naar continue verbetering en concurrentievoordeel. Door best practices te identificeren, te leren van succesvolle peers en deze kennis toe te passen, kunnen organisaties hun prestaties aanzienlijk verbeteren en hun strategische doelen bereiken.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank