Kennisbank

Boxplot

Wat is een Boxplot?

Een boxplot of doosdiagram is een grafische weergave die wordt gebruikt om de verdeling van continue data te analyseren door de belangrijkste statistische kenmerken visueel samen te vatten. Het biedt een efficiënt overzicht van de centrale tendens, spreiding en eventuele uitschieters binnen een dataset.

Componenten van een Boxplot

 • Box (Vak):
  • Het vak van de boxplot, ook wel het interkwartielbereik (IQR) genoemd, toont het midden 50% van de gegevens. Het onderste uiteinde van de box (het eerste kwartiel, Q1) toont waar het 25e percentiel begint, en het bovenste uiteinde (het derde kwartiel, Q3) toont waar het 75e percentiel eindigt. Dit gebied geeft een goede visuele indicatie van de spreiding van de centrale data.
 • Mediaan (Middenlijn):
  • De horizontale lijn binnen de box toont de mediaan van de dataset, het middenpunt waar 50% van de gegevens onder en 50% boven ligt. Dit is een snelle indicator van de centrale waarde van de gegevensverdeling.
 • Snorharen (Whiskers):
  • De lijnen die uit de boven- en onderkant van de box strekken, bekend als whiskers, illustreren de variabiliteit buiten de hogere en lagere kwartielen. Standaard reiken deze whiskers tot 1,5 keer de IQR vanaf de bovenste en onderste kwartiel. Data die buiten deze grenzen vallen, worden vaak getoond als losstaande punten en aangeduid als uitschieters.

Betekenis en Gebruik van Boxplots

 • Data Visualisatie:
  • Boxplots zijn bijzonder effectief voor het snel visualiseren van de spreiding en symmetrie van de gegevens. Ze bieden inzicht in de mate van spreiding, de scheefheid van de dataset, en de aanwezigheid van potentiële uitschieters.
 • Vergelijking tussen Groepen:
  • Deze plots zijn zeer nuttig om de verdeling van gegevens tussen verschillende groepen of categorieën te vergelijken. Ze kunnen gemakkelijk verschillen in medians, spreiding en uitschieters tussen verschillende groepen aan het licht brengen.
 • Outlier Detectie:
  • Boxplots maken het eenvoudig om uitschieters te identificeren, wat belangrijk is voor gegevensreiniging en verdere analyse. Het identificeren van deze waarden kan helpen bij het nemen van beslissingen over het al dan niet uitsluiten van deze gegevenspunten.

Conclusie

Boxplots zijn een onmisbare tool in de toolkit van data-analisten, statistici en onderzoekers voor het verkennen van datasets. Ze zijn cruciaal voor het uitvoeren van een voorlopige check van de gegevensverdeling en vormen een brug tussen de initiële dataverkenning en meer gedetailleerde statistische analyses. Door het bieden van een heldere en beknopte samenvatting van data, kunnen boxplots efficiënt richting geven aan verdere data-analyseprocessen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank