Kennisbank

Brainstormen

Wat is Brainstormen?

Brainstormen is een gevestigde methode om creatieve ideeën te genereren en problemen op te lossen binnen teams en organisaties. Deze techniek is ontworpen om een breed scala aan ideeën te produceren, zonder initieel oordeel, en stimuleert deelnemers om vrij en innovatief te denken.

Kernstappen van een Brainstormsessie

 • Doelbepaling:
  • Het proces begint met het duidelijk definiëren van het doel of de vraagstelling. Een goed begrip van het doel helpt deelnemers gericht en gefocust te blijven tijdens de sessie.
 • Deelnemers:
  • Een effectieve brainstormsessie vereist een diversiteit aan deelnemers. Mensen met verschillende achtergronden en expertise brengen unieke perspectieven die de rijkdom aan ideeën verhogen.
 • Vrije Expressie:
  • De kern van brainstormen is ongeremde expressie. Deelnemers worden aangemoedigd om elke ingeving te delen, hoe onconventioneel of ongewoon ook, zonder angst voor kritiek.
 • Ideeën Opsommen:
  • Alle ideeën worden zichtbaar gemaakt voor de groep, vaak op een whiteboard of flipchart. Dit maakt het mogelijk om ideeën verder te ontwikkelen en op elkaar voort te bouwen.
 • Associatief Denken:
  • Associatief denken wordt aangemoedigd; deelnemers bouwen voort op de ideeën van anderen, wat leidt tot nog meer creatieve output.
 • Uitstel van Oordeel:
  • Beoordeling van ideeën wordt bewust uitgesteld tot na de initiële ideegeneratiefase. Dit zorgt ervoor dat de creatieve stroom niet wordt gehinderd door kritiek.
 • Selectie en Evaluatie:
  • Na afloop van de brainstormsessie worden de ideeën beoordeeld en gefilterd op basis van criteria zoals relevantie, haalbaarheid en potentieel.

Voordelen van Brainstormen

Brainstormen is bijzonder waardevol voor:

 • Innovatie in Productontwikkeling: Het helpt bij het bedenken van nieuwe productideeën of verbeteringen aan bestaande producten.
 • Probleemoplossing: Het biedt een scala aan mogelijke oplossingen voor complexe problemen.
 • Strategische Planning: Het kan strategische richtingen openen door het verkennen van diverse mogelijkheden en scenario’s.
 • Creatieve Projecten: Het is fundamenteel in creatieve en ontwerpgerichte disciplines, waar nieuwe ideeën cruciaal zijn.

Conclusie

Brainstormen is een essentiële tool in het arsenaal van elke organisatie die innovatie en creatieve oplossingen stimuleert. Door een gestructureerde aanpak en open communicatie kan brainstormen leiden tot buitengewone ideeën en innovatieve oplossingen die een organisatie kunnen transformeren en verrijken.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank